Gelekte mazouttank Kerkhofdreef

24 Maart 2013

Naar aanleiding van een lek in een ondergrondse mazouttank in de Kerkhofdreef 2 (Het Laatste Nieuws 31/01/2013) stelde tijdens de gemeenteraad van 19 februari 2013 volgende vragen: "We vernemen dat deze grond eigendom is van de kerkfabriek. Deze mazouttank hoorde nog bij de voormalige pastoriewoning ,waar intussen de Kinderopvang Engelke Fijn gevestigd is. De kinderopvang is op het aardgasnet aangesloten, vandaar dat deze mazouttank al een tijd niet meer in gebruik was."Rolle De Bruyne

De ongebruikte mazouttank is beginnen lekken omdat men blijkbaar niet overgegaan is tot de volgens de Vlaremwetgeving (Vlarem II) verplichte sanering van de ondergrondse tank, nl. het verwijderen van de resterende mazoutresten door een erkende verwerker en het vervolgens opvullen van de tank met een inert materiaal (zand - schuim - kiezel) opvullen. Naargelang de grootte van de tank, zegt de regelgeving, dient de sanering binnen de drie jaar na buitengebruikstelling te gebeuren.Concreet:

  • Wie draait hier op voor de sanering? Is dit de vzw Decanale Werken?
  • Hoe dan ook vragen we ons ongerust af, gezien het lek toch als gevolg een zeer dure saneringheeft en afgaand op het feit dat verschillende instanties hiervoor moesten tussenkomen:o.a. de brandweer, de politie, de civiele bescherming, een aannemersbedrijf dat de tankmoest verwijderen, de grond afgraven, nieuwe grond aanvoeren?. of er nog dergelijkeondergrondse mazouttanks zijn die zich op het eigendom van de kerkfabriek of de gemeente bevinden en niet meer gebruikt worden?
  • Zo ja, worden zij dan volgens de Vlaremwetgeving gesaneerd? Want in een stookolietank blijft namelijk altijd een restfractie achter, die na verloop van tijd zorgt voor het doorroestenvan de tank, waardoor mazout in de bodem kan terecht komen.
  • Bovendien vragen we ons af of elke mazouttank die zich op het eigendom van de kerkfabriek/de gemeente bevindt een geldig conformiteitsattest heeft?
  • Graag zouden we ook willen vragen dat de gemeente in Open Blad een berichtje wil plaatsen waarbij eigenaars van mazouttanks erop gewezen worden dat ze verplicht zijn om binnen een bepaalde periode (doorgaans om de 5 jaar voor bv. een ondergrondse particuliere metalen tank van minder dan 5.000 liter) hun stookolietank opnieuw te laten keuren. Zodat deze mensen op een dag niet voor een dure verrassing komen te staan wanneer hun mazouttank plotseling begint te lekken, want hun woningverzekering dekt dit niet altijd.

Antwoord van de burgemeester: 'Waar er andere ondergrondse mazouttanks zitten, is onmogelijk te achterhalen, want deze zijn niet geregistreerd. De gemeente heeft hiervan geen overzicht. Goede suggestie om in Open Blad te zetten dat de particuliere stookolietanks om de 5 jaar moeten herkeurd worden en dat een lek de burger heel veel geld kan kosten (die moet nakijken of zijn verzekering dit wel dekt).