Geklasseerde woning Huis Maes wordt gerestaureerd!

10 Februari 2010

Aan de vaudeville rond de beschermde 19de eeuwse woning 'Huis Maes' in Oedelem komt binnen afzienbare tijd een einde. Recent kreeg bouwheer Vivendo immers een herstelvordering van de Vlaamse overheid in de bus. Daardoor wordt ze nu verplicht om de 'Huis Maes' te restaureren.  De voorzitter van Vivendo, gedeputeerde Dirk De fauw (CD&V), heeft al laten weten dat hij hiertoe een architect heeft aangesteld en er in het geklasseerde huis 2 sociale appartementen zullen ingericht worden. Zoals geweten trok de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo op de site waar Huis Maes zich bevindt 32 sociale appartementen op, maar wou ze het in 2002 geklasseerde pand, één van de mooiste herenhuizen van Oedelem, laten slopen. En dit met de volle steun van het CD&V- gemeentebestuur. Deze diende zelfs een deklasseringsaanvraag in bij de toenmalige bevoegde Minister Van Mechelen (Open VLD) hoewel de gemeente niet eens eigenaar is van het historische pand.  Maar de Minister wees deze aanvraag af. Ook een recente interventie van het gemeentebestuur bij huidig Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (NV-A) leverde niks op.Hiermee is nog maar eens ten overvloede bewezen dat de erfgoedwaarde van 'Huis Maes' buiten kijf staat. 3 opeenvolgende bevoegde Ministers van 3 verschillende partijen (Van Grembergen (Spirit), Van Mechelen (Open VLD) en Bourgeois (NV-A)), kwamen telkens weer tot de conclusie dat de klassering meer dan terecht was. In de inventaris van het bouwkundig erfgoed, deel West-Vlaanderen, uitgegeven door de provincie besteedt men zelfs 2 volle bladzijden aan het historische pand.Al jaren eerder had de plaatselijke Heemkundige kring 'Bos en Beverveld' in haar publicaties al meermaals de loftrompet gestoken over dit pand, 'één van de mooiste historische woningen van Oedelem', aldus Bos en Beverveld.We blijven dan ook een heel wrang gevoel overhouden aan de pogingen die het CD&V- gemeentebestuur, samen met Vivendo het afgelopen decennium heeft ondernomen om het unieke gebouw te laten slopen.In 1999 kocht de 'Interbrugse Bouwmaatschappij' (het huidige Vivendo) de gronden en gebouwen aan van de Oude Melkerij 'Sainte Marie' langs de Bruggestraat.

De Interbrugse was van meet af aan van plan om Huis Maes te slopen, en dit met de volle instemming van het CD&V- gemeentebestuur, hoewel al duidelijk geweten was dat het herenhuis een grote historische waarde bezat en deel uitmaakte van de rijke geschiedenis van Oedelem.

Na de kaalslag rond de Oedelemse Markt waarbij zelfs een 17de eeuwse arbeiderswoning tegen de vlakte ging zonder dat het gemeentebestuur ook maar één vinger uitstak, vonden velen het eindelijk welletjes. De vzw Dorpszicht werd boven de doopvont gehouden en slaagde erin om Huis Maes in 2002 te laten klasseren. (Ministerieel Besluit van 25.6.2002).Ruim 2 jaar later, op 12/10/ 2004 kreeg Interbrugse (later Vivendo geheten) van Stedenbouw de bouwvergunning voor de 32 sociale appartementen op de site. Maar hoewel de maatschappij meer dan voldoende tijd gekregen had om haar bouwplannen af te stemmen op de aanwezigheid van een geklasseerd gebouw, deed ze geen enkele moeite om het te integreren in haar project.   Groen! Beernem is blij met de restauratie, maar blijft toch met een dubbel gevoel achter. We zijn tevreden dat deze saga eindigt en dat één van de belangrijkste historische gebouwen van Oedelem overeind gebleven is, maar we betreuren dat Vivendo niet de minste moeite gedaan heeft om Huis Maes architecturaal te integreren in haar sociale woningproject. Wellicht rekende de Huisvestingsmaatschappij erop dat de bescherming op termijn toch zou opgeheven worden.

Nochtans had men van de site rond Huis Maes een belangrijke toeristische troef kunnen maken en het gebouw zelf  b.v. als tentoonstellingsruimte kunnen inrichten. Het unieke 19de eeuwse interieur gekenmerkt door marmeren vloeren, paneeldeuren en stucplafonds leende zich hier uitstekend toe.