Geen Octopuspalen in Beernem!

24 Januari 2008

Ons gemeenteraadslid vroeg op de gemeenteraad van januari om Octopuspalen te plaatsen aan de schoolomgevingen in Beernem. Alle Beernemse scholen zijn bereid om in het Octopusplan te stappen. In dit 8-stappenplan werken zowel leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, politie en gemeentebestuur samen om ervoor te zorgen dat de schoolomgeving veiliger wordt.Sonia Hoedt

" De kroon op het werk", aldus raadslid Sonia Hoedt "is, in de laatste fase, het plaatsen van de gekende Octopuspalen."

Helaas lezen we dat het schepencollege niet bereid is om , op vraag van de scholen , elke school die het plan doorlopen heeft, een Octopuspaal te geven. De gemeente vindt deze Octopuspalen blijkbaar te duur!! De kostprijs hiervan is inderdaad niet gering (1.356 € excl BTW), maar indien dit het probleem is, stel ik voor om de aankoop te spreiden over verschillende jaren. Bepaalde scholen liggen aan een drukke weg (LTI, de gemeenteschool, Ter Bunen, de Bevertjes en De Drie Beertjes), deze komen dan eerst in aanmerking om nog meer in het oog te springen met de plaatsing van zo'n paal. Want de octopuspaal is herkenbaar: overal in Vlaanderen kom je ze tegen en iedereen weet onmiddellijk dat er zich daar een schoolingang bevindt.. Later kunnen dan de andere scholen ook hun paal krijgen want elke Beernemse school verdient haar Octopuspaal.

Het gemeentebestuur is weliswaar bereid om de schoolomgeving op een andere manier te accentueren, b.v. door het aanleggen van een bijzondere slemlaag, de plaatsing van gekleurde beugels enz., maar zo'n Octopuspaal is de kers op de taart en duidt op de meest efficiënte manier de schoolomgeving aan."

De bevoegde schepen van Verkeer, Jos Sypré (CD&V) vond evenwel dat deze palen niet uniform zijn (sic!) en niet rechtstreeks bijdragen tot de verkeersveiligheid en dat er betere alternatieven zijn. Welke die zijn wist hij niet meteen te zeggen. Dit zou immers moeten blijken uit de suggesties die de scholen zouden doen.

Dat de Octopuspalen niet uniform zouden zijn klinkt ons toch wat vreemd in de oren. Precies om te streven naar uniforme, makkelijk herkenbare schoolomgevingen werden de Octopuspalen in het leven geroepen. Zo'n Octopuspaal zorgt er dus voor dat automobilisten makkelijker een schoolomgeving herkennen, want binnen een zone 30 is niet altijd duidelijk waar de school(ingang) zich precies vindt. Veiligheid creëren voor kinderen in het verkeer, het blijft nog steeds een moeilijk punt voor het gemeentebestuur en het mag vooral niks kosten.

Voor de voetgangers-en fietsersbrug die vooral een prestigeproject is, is geld blijkbaar minder een probleem, getuige de kostprijs van 1.527.458 euro, waarvan de gemeente 375.000 euro voor haar rekening neemt, zijnde ruim 229 Octopuspalen!!! Imago is blijkbaar belangrijker dan de veiligheid van jonge fietsertjes.

Ter vergelijking: in Brugge staan er intussen 116 Octopuspalen, Zo staat er aan elke school langs een gemeente- of gewestweg minstens één Octopuspaal. Daar is veiligheid voor de schoolgaande jeugd tenminste een topprioriteit!