Geen inspraak in beleidsplan: Groen afwezig op gemeenteraad

20 December 2013

Groen Beernem is woedend: de oppositie krijgt geen inspraak in het beleidsplan 2014 - 2019. Daarom boycotten we de gemeenteraad. Op de gemeenteraad van 17 december staat het beleidsplan op de agenda. Maar aan het plan zelf kan geen komma meer veranderen. Dat vertelde de meerderheid op een voorbereidende samenkomst van de politieke fracties op 9 december. We vinden dit onaanvaardbaar. Zo wordt de oppositie de mond gesnoerd.Nochtans hebben onze mensen keihard gewerkt om opmerkingen en voorstellen klaar te stomen. Maar als er niks meer kan wijzigen, is onze aanwezigheid op de gemeenteraad zinloos en mogen onze suggesties in de prullenmand. Ontpopt de huidige coalitie zich als een autoritair regime?

Rolle De Bruyne, Groen -gemeenteraadslid: 

"De frustratie was te groot. We hebben de beleidsnota of het meerjarenplan in groep en 
persoonlijk doorploegd, veel correcties en goede voorstellen gedaan. Maar wat bleek: het 
hele beleidsplan was al gedrukt. Wat we ook zouden zeggen, het beleidsplan kon niet meer wijzigen. Ja dan zit je erbij voor spek en bonen. 

Daarom blijven we weg uit de gemeenteraad..

Nochtans hadden we graag een boom opgezet over de desinteresse van het gemeentebestuur voor de klimaatproblematiek. Want het stond alweer in de krant: wetenschappers zien de zeespiegel stijgen met 1,3 meter tegen 2100. Onze kinderen en zeker onze kleinkinderen krijgen er al mee te maken.

Ik slaag er niet in om aan mijn kleinkinderen te vertellen dat we er niets aan gedaan hebben. Er is nochtans veel meer dat gemeenten en steden kunnen doen. Ze kunnen van onderuit de overheid dwingen om tot actie te komen, door zelf actie te ondernemen. Dat las ik ook in de krant.

De overheid beperkt zich nu ongeveer tot het kopen van schone lucht in India en China om aan de uitstootnormen te voldoen. Hoe triestig en absurd is dat!! Maak hier en nu onze lucht schoon hé, verdomme. 

Ook het Beernemse bestuur neemt zijn voorbeeldfunctie niet serieus op. Waarom komt er geen bindend klimaatplan o.a. voor het terugdringen van de CO2- uitstoot en de andere  broeikasgassen, methaan en CFK'S? Nu blijft het bij schone woorden en intenties. Papier is gewillig.

Bovendien verkracht de gemeente in haar beleidsplan het woord "duurzaam" meermaals. Wat ik vooral mis is echte duurzaamheid : de zorg om de komende generaties, zodat die ook nog een goed leven hebben op deze aarde."

Participatie voor de show

UIt protest tegen het totale gebrek aan inspraak, hebben onze gemeenteraadsleden op de gemeenteraad van 17 december de opmerkingen van Groen schrifelijk overgemaakt aan de aanwezigen (zie volledige tekst onderaan). Toen we in mei 2013 vroegen naar inzage en inspraak in het beleidsplan was het te vroeg. De eerste versie van een beleisplan krijgen we op 17 november en de laatste documenten werden op 3 december vrijgegeven. 

Uiteindelijk werden de fracties  uitgenodigd om op 9 december samen te komen rond het beleidsplan. Onze verwachtingen waren hooggespannen: onze gemeenteraadsleden hadden binnen de heel krappe tijd die ze hadden toch nog een en ander kunnen bestuderen. Eindelijk konden we onze opmerkingen en suggesties naar voren brengen. Maar, op deze samenkomst vertelde het schepencollege
ons dat het te laat was, dat alles al gedrukt was, dat er geen overleg mogelijk was en er niks
meer kon veranderen.

De volledige brief, met de aandachtspunten kan je hier vinden: volledige tekst (PDF: 153 KB)