Geen concrete plannen om onveilig fietspad langs gewestweg Astridlaan aan te pakken

22 Maart 2023

Geen concrete plannen om onveilig fietspad langs gewestweg Astridlaan aan te pakken

Er zijn geen concrete plannen om het onveilig fietspad langs de Astridlaan aan te pakken, laat het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) weten na een vraag van raadslid Roos Lambrecht. Fietsers blijven voor onbepaalde tijd in de kou staan.  

Op de gemeenteraad vroeg raadslid Roos Lambrecht aan burgemeester Jos Sypré, bevoegd voor Mobiliteit, wanneer het onveilige fietspad langs de Astridlaan eindelijk wordt aangepakt. In 2013 is het traject langs de Bruggestraat tussen de Zandgrachtstraat in Oedelem en de grens met Assebroek al veilig heraangelegd. Er kwam een vrijliggend, dubbelrichtingsfietspad. Maar dat fietspad stopt abrupt aan het kruispunt met de Sparrenstraat. Vanaf dan liggen zogenaamde moordstrookjes tot aan de ring.  Intussen zijn we al 10 jaar verder en gebeurt er niks meer.

Nochtans is dit een belangrijke fietsroute, waar elke dag honderden schoolgaande jongeren gebruik van maken. “Dit te smalle fietspad wordt al tientallen jaren lang als onveilig ervaren en voldoet al lang niet meer aan de normen van het Fietsvademecum”, aldus Roos.

Geparkeerde auto’s staan soms gewoon deels op het fietspad zodat de doorgang op bepaalde plaatsen nog moeilijker wordt. Bovendien moeten fietsers er goed uit hun doppen kijken om niet verrast te worden door een plots openzwaaiend portier. En een andere fietser inhalen is dikwijls een hachelijke onderneming.  

Het antwoord dat de burgemeester kreeg van het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) is zwaar teleurstellend. Zo verwijst het Agentschap naar de geplande werken aan de Steenbruggebrug en aan de Gentpoort die het onmogelijk maken om op korte termijn structurele werken uit te voeren langs de Astridlaan. “De hele herinrichting van de Astridlaan is bijgevolg niet concreet gepland”, stelt AWV.

“Veilige fietsinfrastructuur is nog altijd geen topprioriteit voor het beleid”, besluit Roos Lambrecht. “Ondanks de beloftes van de opeenvolgende Vlaamse ministers en ondanks het stijgend aantal fietsdoden in het verkeer, is er nauwelijks vooruitgang in de verbetering van de fietsinfrastructuur langs gewestwegen.

Meer dan de helft van de fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen voldoet niet aan de veiligheidsnormen. 23% scoort zelfs ‘zeer slecht’, zo bleek uit een inspectierapport uit 2020 van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zelf. Dat geldt ook voor het huidig fietspad langs de Astridlaan.