Financiering zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen deugt niet

30 Oktober 2011

Beernem heeft plannen voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, maar de financiering deugt niet. Begin september sloot de gemeente Beernem een concessieovereenkomst met de Kuurnse firma Vanbo Solar om fotovoltaïsche cellen te plaatsen op de daken van enkele gemeentelijke gebouwen, nl. de sporthal de Boeie, de gemeenteschool van Oedelem en de gemeentelijke werkplaatsen 't Fort. Momenteel loopt er nog een haalbaarheidsstudie voor de verschillende gebouwen, maar eens die gunstig uitvalt, schiet men in actie.We zouden blij moeten zijn met deze plannen. Eindelijk gaat de gemeente voor groene stroom en dat is een goede zaak. Maar daar houdt het goede nieuws op.

Door in zee te gaan met Vanbo Solar, kiest de gemeente ervoor om niet zelf te investeren in fotovoltaïsche cellen, maar in te stappen in een systeem, waarbij ze de daken van haar gebouwen verhuurt aan de firma die de zonnepanelen plaatst. In ruil krijgt de gemeente een vergoeding en een voordelige prijs voor de groene stroom. Maar de grootste winst strijkt Vanbo Solar op in de vorm van groenestroomcertificaten die ze zelf gedurende 20 jaar zal innen. De opbrengst van een dergelijk certificaat bedraagt momenteel 270 euro per 1000 kWh opgewekte elektriciteit. Een prijs die de overheid gedurende die 20 jaar garandeert.

De keuze voor een huursysteem is voor de gemeente dus een financieel slechte zaak. Zelf investeren in zonnepanelen loont immers. De schattingen lopen uiteen, maar de terugverdientijd van een investering in fotovoltaïsche cellen ligt, naargelang de grootte van de investering, tussen de 8 en 10 jaar. Zelf spreekt de firma Vanbo Solar op haar website optimistisch van een terugverdientijd van 4 tot 6 jaar. Na die periode is er, minstens gedurende 10 jaar bijna pure winst. Dat maakt zonnepanelen tot een heel interessante investering met een hoog rendement. Heel veel burgers en bedrijfsleiders hebben dit al lang begrepen, getuige de talloze daken met fotovoltaïsche cellen in Vlaanderen.

Dat rendement ziet de gemeente met deze overeenkomst nu aan haar neus voorbijgaan. En het is uiteindelijk een privéfirma uit Kuurne en niet de Beernemnaar die de winst zal opstrijken. Groen! -Beernem vindt dit dan ook een gemiste kans.

Bovendien is dit huursysteem om nog een andere reden een slechte zaak. Om maximaal munt te slaan uit de groenestroomcertificaten leggen de meeste firma's meer zonnepanelen dan nodig. Het zijn precies de grote installaties op o.a. bedrijfsgebouwen die het hele subsidiëringssysteem op de helling zetten. Door hun grote oppervlaktes aan fotovoltaïsche cellen strijken grote bedrijven heel veel subsidies op. Maar deze groenestroomsubsidies worden in Vlaanderen doorverrekend in de distributietarieven en, zo bleek uit recent onderzoek, vooral afgewenteld op de kleine verbruikers, zeg maar de burgers. Op termijn dreigen daardoor de tarieven onhoudbaar hoog te worden.

Namens Groen!-Beernem,
Rolle De Bruyne, Groen! gemeenteraadslid

Foto door 'pixor'.