Fietsersbrug: ja, maar waar blijft het fietspad?

12 Juli 2006

Op 3 juli '06 kwam minister Peeters (CD&V) speciaal naar Beernem afgezakt om de eerste steen te leggen van de fietsers-en voetgangersbrug over het Kanaal Gent- Oostende, tussen Vaart-Noord en de Stationsstraat. Deze brug moet het de fietsers makkelijker maken om dit kanaal over te steken. Dus ja: we zijn zeer zeker voorstander van die brug, alleen hebben we toch een aantal bedenkingen bij dit project. Vanzelfsprekend is het in de eerste plaats een prestigeproject van de huidige CD&V -meerderheid, maar daar vallen we nu niet direct over. Ook over de prijs (1.527.458 euro, waarvan de gemeente 375.000 voor haar rekening neemt), willen we niet echt moeilijk doen. Voor 1 keer worden fietsers in de watten gelegd door het gemeentebestuur, dus kniezen we niet. Veel ergerlijker vinden we het dat de gemeente blijkbaar geen geld wil investeren in het veiliger maken van het fietspad langs de Parkstraat, tussen de Waterstraat en de Stationsstraat. Het gemeentebestuur doet in haar euforische verklaring over de fietsersbrug net alsof er nu plotseling niemand meer door dit deel van de Parkstraat zal fietsen. De plaatselijke handelaars (waaronder een fietsenhersteller(!)) zullen het wellicht graag horen... En nog onbegrijpelijker vinden we het dat er nog altijd geen fietspad ligt langs Vaart-Noord, waar de fietsersbrug aansluiting zal vinden. Nochtans nemen nu al veel recreatieve fietsers deze weg en hun aantal zal, nadat de brug klaar is, alleen maar toenemen. Maar onbekommerd fietsen is er momenteel zeker niet bij. Daarvoor razen er teveel auto's langs deze weg die niet enkel fietsers maar ook joggers en skeelers tegen de vangrails drummen. Bovendien zal de nieuwe verkaveling in de Citroenstraat, een zijstraat van Vaart-Noord, zeker ook extra autoverkeer met zich meebrengen.

Dringend tijd dus dat er een comfortabel en veilig fietspad komt langs Vaart-Noord. Door inname van een deel van de grasberm naast het wegdek, kan dit perfect, wat de bevoegde schepen ook beweert. Blijkbaar kan er wel een parkeerstrook aangelegd worden langs deze weg, maar een fietspad: ho maar! Probleem is dat dit een gemeentelijke weg is en de gemeente dit dus uit eigen zak moet betalen. En zoals geweten, houdt men er liever een dikke spaarpot op na, wellicht voor een volgend prestigeproject. En zo moeten ook de fietsers in de Parkstraat verder blijven bibberen op hun rijwiel in afwachting van betere tijden...