Fietsers-en voetgangersbrug: geen veilige verbinding naar het station

14 Oktober 2008

Op 18 oktober werd de fietsers -en voetgangersbrug over het Kanaal Brugge- Gent plechtig geopend. Aansluitend plant het gemeentebestuur een 'volksfeest'. De brug oogt mooi en is beslist een aanwinst voor onze gemeente. Tevens betekent de brug een verbetering van het comfort van de fietsers en voetgangers die zo de hoge Louisabrug niet meer over moeten. Aan de kant Vaart-Noord, was er oorspronkelijk geen fietspad voorzien, maar dankzij onze inspanningen komt er dan toch één tot aan de brug. Aan de overzijde van het kanaal sluit de brug aan op het Provinciaal Functioneel Fietsroutenetwerk, wat een extra troef is voor wie langs het kanaal van en naar Brugge of Sint-Joris wil fietsen. Maar de oorspronkelijke doelstelling: via deze brug een veilige fietsverbinding naar het station van Beernem realiseren, zoals de burgemeester steeds beloofd heeft, wordt niet gehaald. Wie naar het station wil fietsen, komt langs de fietsbrug in de Stationsstraat terecht. Daar ligt er evenwel geen fietspad.

Maar het grootste knelpunt voor de fietsers blijft echter het kruispunt van de Stationsstraat en de Parkstraat.

De fietsers die naar het station willen rijden, moeten de drukke Parkstraat oversteken. Dat is, zeker tijdens de spitsuren, een zeer gevaarlijke onderneming. Het gemeentebestuur heeft weliswaar een aanvraag ingediend bij het Vlaams gewest om daar een fietseiland aan te leggen, maar dat is intussen afgewezen. De gemeente is hiertegen in beroep gegaan, maar de uitkomst hiervan is zeer onzeker.
Dit heeft als gevolg dat fietsers op het huidige ogenblik niet op een veilige manier naar het station kunnen rijden. En dat is toch wel jammer voor een brug die ruim 1,5 miljoen euro gekost heeft (waarvan de gemeente 375.000 voor haar rekening neemt) om fietsen veiliger te maken. En een fietsroute is maar zo veilig als zijn zwakste schakel.

Ten slotte nog dit: voor het volksfeest trekt de gemeente 14.781 euro uit. We willen niet kniezen en vinden feesten ook wel leuk, maar we hadden graag gezien dat de gemeente eenzelfde bedrag uittrok voor de aankoop van een Octopuspaal (1.360 euro excl. BTW) voor elk van de 10 scholen op haar grondgebied. In het verleden heeft het schepencollege dit altijd geweigerd, duidelijk omwille van de kostprijs. In de plaats heeft ze dit jaar voor elke school een soort vlag met logo voorzien, maar deze exemplaren zijn niet duurzaam en vooral amper zichtbaar voor automobilisten. Nochtans zou een degelijke Octopuspaal aan elke schoolpoort pas echt de veiligheid van de schoolgaande kinderen ten goede komen. En dan zou er nog meer reden zijn om te feesten.