Ernstige bodem- en grondwatervervuiling in bedrijf CleanLeaseFortex in Oedelem

16 September 2016

De site van de industriële wasserij CleanLeaseFortex in de Vullaertstraat in Oedelem is heel ernstig vervuild. Niet enkel de bodem, maar ook het grondwater is verontreinigd met o.a. benzeen en minerale olie. De vervuiling vormt volgens de bevoegde instanties een risico voor de mens en er bestaat gevaar dat de vervuiling zich verder verspreidt met kwalijke gevolgen. Volgens OVAM gaat het hier om een verontreiniging die al van jaren '90 dateert, maar nu pas aangepakt wordt. Via een openbaar onderzoek werd een project bekend gemaakt om de grond te saneren. Groen Beernem had bij monde van gemeenteraadslid Roos Lambrecht heel wat kritische vragen bij dit dossier. Zo vroeg ze zich af waarom zo'n ernstige vervuiling zo laat werd vastgesteld. Pas bijna 20 jaar na datum wordt de verontreiniging eindelijk aangepakt. "Bovendien moet het bedrijf toch zelf al die jaren op de hoogte geweest zijn van de ernstige situatie", aldus Roos. " We vragen ons ten slotte af of dergelijk bedrijf thuishoort op deze plek, vlak bij heel wat bewoning. 

Volgens de bevoegde schepen (CD&V), de hr. Saelens zijn er op de site van de wasserij 3 kernen van verontreiniging vastgesteld. Dat de bodemverontreiniging nu pas aangepakt wordt, heeft volgens de schepen te maken met het feit dat het bodemsaneringsdecreet pas dateert van 1995 en dat pas in 2007 Vlabotex werd opgericht, een organisatie die sanering van vervuilde wasserijsites (droogkuisinstallaties) geheel of gedeeltelijk op zich neemt. Vanaf dan werden de wasserijen ook verplicht om een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren.

Blijft de vraag wie van het toenmalige CVP/CD&V- bestuur de zegen gegeven heeft om dergelijk bedrijf op deze plaats, dicht bij een woonwijk te laten uitbreiden, met gezondheidsrisico's voor de omwonenden tot gevolg en met daarenboven dagelijks heel wat vrachtverkeer dat door de Vullaertstraat, een smalle landbouwweg die hierop niet berekend is, moet rijden.

"Maar net zoals nu vond het gemeentebestuur ruimtelijke ordening toen niet belangrijk en zitten we vandaag met de kwalijke gevolgen van dergelijk onverantwoord beleid", besluit Roos.