Erfgoed: bedroevend beleid

15 Oktober 2011

Nergens is het beleid rond de bescherming van onroerend erfgoed zo rampzalig als bij ons. Amper 6 van de 500 waardevolle gebouwen in Beernem die op de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Vlaamse overheid voorkomen, zijn geklasseerd. Bovendien staan er twee daarvan te verkommeren. En de gemeente is niet van plan om hierin snel verandering te brengen. Want het huidig beleid dient vooral de belangen van privépersonen. Zo verdwijnt binnenkort de 19de eeuwse historische hoeve langs de Veldkapellestraat om plaats te maken voor een zoveelste verkaveling. Tegen de adviezen van alle bevoegde instanties in vond de gemeente dat de eeuwenoude boerderij toch mocht gesloopt worden en helpt zo actief mee om het eigen historisch patrimonium te vernietigen. Het is een voorbeeld van slecht bestuur en het druist in tegen het algemeen belang. De inwoners van Beernem hebben recht op hun stukje plaatselijke geschiedenis en daar horen unieke,historisch waardevolle gebouwen bij. Die betekenen een onmiskenbare meerwaarde en vormen een grote  toeristische troef. Het is de taak van de gemeente om deze voor het nageslacht te bewaren. Zeker, af en toe gebeuren er mooie dingen, zoals rond het funerair erfgoed, maar zonder blijvende bescherming is ook dit gedoemd om te verdwijnen.

We blijven erop aandringen dat het Beernems gemeentebestuur eindelijk een visie ontwikkelt en eenlijst opstelt van wat ze wil bewaard zien. En in een volgende stap ook actief overgaat tot het indienen van de nodige dossiers bij de Vlaamse overheid om deze waardevolle gebouwen te laten beschermen.

Ignace Tousseyn (Groen voorzitter) in de Groen Krant najaar 2011

(foto door erfgoed via Flickr)