Enkele Pauwenveren

09 Oktober 2012

Mag ik even trots zijn? De voorbije 6 jaar hebben Rolle De Bruyne en ik niet stilgezeten. We kwamen ontelbare keren tussen op de gemeenteraad en brachten vele suggesties aan met als 1 doel: van Beernem een gemeente maken waar het voor iedereen goed is om te wonen en te werken. Ons werk is niet voor niks geweest. Zo kreeg Beernem een Lokaal Klimaatplan. Hiermee beloofde het bestuur om zuinig om te springen met energie. En dat is goed voor ieders portemonnee. Ook de Adviesraad voor Personen met een Handicap kwam er op ons voorstel. En een veilig fietspad aan Vaart-Noord. Op ons aandringen kocht de gemeente een veegmachine om de fietspaden sneeuw -en ijsvrij te maken. En kan iedereen de verslagen van de gemeenteraad voortaan op de website lezen. We kaartten ook het probleem van bussen (te weinig ,te vol) aan, enz.Maar we moeten eerlijk blijven. Hoewel we ons uit de naad werkten, werden verschillende van onze suggesties en tussenkomsten verworpen. Soms terecht, maar veel vaker onterecht. Zo wachten we nog steeds op veilige schoolomgevingen en fietspaden, het openstellen van trage wegen, dimbare openbare verlichting, bescherming van het waardevolle erfgoed, zonnepanelen op het dak van de gemeentegebouwen,,... Ons lijstje is erg lang.

Met uw hulp, beste kiezer, willen we er opnieuw voor gaan in de komende periode.

Sonia Hoedt in de najaarsfolder 2012