Energierepen voor zorgverleners

16 Maart 2013

In het kader van de Week van de Zorg deelt Groen Beernem energierepen uit aan de zorgverleners van het Sint-Amandusinstituut in Beernem. Op zondag 17 maart rond 11u 's morgens delen de leden van Groen Beernem energierepen uit aan het personeel van de psychiatrische instelling, het Sint- Amandusinstituut in Beernem. N.a.v. de Week van de Zorg die in maart plaatsvindt, wil onze partij zo de mensen van de zorgsector een hart onder de riem steken. Ook wil Groen dat de gemeentelijke toelage voor het OCMW gevoelig wordt opgetrokken, want anders dreigt het OCMW door de stijgende hulpvragen in financiële ademnood te geraken. Het gemeentebestuur moet deze legislatuur maar eens afstappen van prestigeprojecten zodat het de Beernemnaars die het hardst getroffen worden door de economische crisis een menswaardig bestaan kan blijven garanderen.EEN SCHOUDERKLOPJE VOOR DE ZORGVERLENERS

Zorgverleners hebben het in hun job vaak, door o.a. het de onregelmatige werkuren en de veeleisende jobinhoud, niet makkelijk. Af en toe is een schouderklopje dan ook op zijn plaats. Zeker ook nu er ontslagen of afvloeiingen dreigen te vallen in de psychiatrische instelling Sint-Amandus, kunnen deze mensen een opkikker best gebruiken. Het uitdelen van energierepen is een symbolische manier om hen te waarderen voor de manier waarop ze elke dag weer de energie vinden om op een positieve manier met hulpbehoevende mensen om te gaan.

TE LAGE GEMEENTELIJKE TOELAGE VOOR HET OCMW

Ook wil Groen met deze actie erop wijzen dat de gemeente voldoende financiële middelen moet voorzien voor het OCMW, dat de regisseur van de zorg op lokaal niveau is. Beernem behoort jammer genoeg tot de 10 West-Vlaamse gemeenten met de laagste toelage aan het OCMW per inwoner (55 euro in 2011). Ter vergelijking: Brugge gaf in 2011 een toelage van 187 euro /inwoner, in een qua bevolkingsaantal min of meer vergelijkbare gemeente als Bredene (+/- 16.500 inwoners, Beernem 15.500 inwoners) bedroeg die 151 euro!

Door de te lage gemeentelijke toelage dreigt het financiële tekort van het OCMW van Beernem elk jaar verder op te lopen. De vergrijzing van de bevolking en de economische crisis doet het aantal mensen dat bij het OCMW komt aankloppen steeds verder aangroeien. Zo steeg het aantal leefloners tussen 2008 en 2012 van 30 naar 63 en verhoogde het bedrag aan financiële steun dat het OCMW moest geven van 163.000 euro naar 185.000 euro. Groen vindt het dan ook maar logisch dat het OCMW- budget mee stijgt. Oudere mensen, zieken, armen,? verdienen een menswaardig bestaan en het OCMW moet daar blijvend garant voor staan.