Eindelijk oplossing Huis Maes

15 September 2012

Groen Beernem is tevreden dat er eindelijk een oplossing komt voor het geklasseerde pand Huis Maes in Oedelem.   We zijn tevreden met het nieuws dat Huis Maes in de Bruggestraat in Oedelem tot een dienstencentrum wordt verbouwd en de eigenaar, Sociale Huisvestingsmaatschappij Vivendo, de geklasseerde 19de eeuwse herenwoning in zijn oorspronkelijke glorie zal herstellen. Wellicht komt er zo een definitief einde aan de onverkwikkelijke saga rond een uniek historisch pand pal in de dorpskern van Oedelem.Herenwoning Huis Maes werd bij Ministerieel Besluit dd. 25.6.2002 als monument beschermd en dit door toedoen van de toenmalige erfgoedvereniging 'Dorpszicht'. Zo werd het historische pand nipt gered van de sloop. Sedertdien heeft de gemeente, samen met eigenaar Vivendo en vazal het SAK (ACW) er alles aan gedaan om de bescherming van het historische pand op te heffen.

Vivendo (toen nog de Interbrugse) wou immers de waardevolle herenwoning platgooien om een binnenplein te creëren voor haar sociale appartementen die ze er zou optrekken. Groen Beernem heeft zich steeds fel verzet tegen deze pogingen, en met succes: in 2010 keurde Vlaams Minister Geert Bourgeois de vraag van het gemeentebestuur tot declassering definitief af. De Minister spreekt in zijn brief van een imposante, beeldbepalende woning met een grote architectuurhistorische waarde en veegde in één trek alle bezwaren van de gemeente van tafel.

Sinds 2002 liet Vivendo het gebouw echter verkommeren. Achtereenvolgens hebben we daarom 2 klachten ingediend bij Ruimtelijke Ordening, een eerste in 2009, toen de woning door de aannemer van de sociale appartementen als werfkeet werd gebruikt, en een tweede, nog in mei van dit jaar, om de voortschrijdende verloedering aan te klagen. Uit het antwoord van R.O. op onze laatste klacht bleek dat er intussen 3 PV's werden opgesteld en de diensten een herstelvordering tegen eigenaar Vivendo hadden ingesteld.

Maar het is verkiezingstijd en dus komt er goed nieuws uit de bus. We hopen dat er hiermee een definitief einde komt aan dit onverkwikkelijke verhaal. Minder te spreken zijn we over het peperdure parkeerterrein (520.000 euro, (of minstens 350 euro/m2, meer dan het dubbele van de gemiddelde verkoopprijs (165 euro/m2) van bouwgrond in Beernem in 2011) die de gemeente uiteindelijk niet heeft aangekocht omde lokale winkeliers te plezieren, zoals ze zelf eerst aangaf, maar om bezoekers van het toekomstige dienstencentrum een parkeerplaats te bezorgen. Alles werd blijkbaar al vooraf in een onderonsje tussen Vivendo en de CD&V- meerderheid beslist, maar wordt nu pas ?met veel gevoel voor timing, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen- naar buiten gebracht. 

De CD&V-spindoctor heeft zijn werk goed gedaan. Respect!