Eindelijk eis Groen ingewilligd: Octopuspalen aan de Beernemse scholen

18 Augustus 2017

PERSBERICHT: Eindelijk eis Groen ingewilligd: Octopuspalen aan de Beernemse scholen Na een jarenlang en hardnekkig 'njet' van schepen van verkeer Jos Sypré (CD&V) komen er nu toch Octopuspalen aan de Beernemse scholen. Zo wordt een jarenlange eis van Groen Beernem eindelijk werkelijkheid. De timing van deze beslissing doet ons vermoeden dat niet zozeer de veiligheid van de kinderen, maar vooral ook de verkiezingskoorts en de bijhorende profileringsdrang de doorslag gegeven hebben. Eerder 'windowdressing', dus. Hoe dan ook zijn we blij met de komst van de Octopuspalen, maar die volstaan uiteraard helemaal niet meer, want het autoverkeer aan de scholen is nog toegenomen. We willen dat de plaatsing van de Octopuspalen  samengaat met de invoering van fietsstraten en schoolstraten. En we herhalen nog maar eens onze eis voor een betere snelheidshandhaving langs de schoolroutes.  ?Al vanaf 2005 voerde Groen verschillende acties om te pleiten voor veiliger schoolomgevingen. In ons persbericht over één van onze acties in 2011 schreven we: "

Geen Octopuspalen aan de Beernemse scholen, geen veilige schoolroutes, geen herinrichting van de schoolomgevingen, een bijna 6 jaar durende, botte weigering om zone 30 in te voeren in het centrum van Oedelem (ook al was dit een unanieme beslissing van de gemeenteraad,?) , kortom verkeersveiligheid voor schoolkinderen ligt duidelijk niet in de bovenste lade van het schepencollege.  Beernem lijkt op dat vlak wel een achtergesteld gebied. Zo mochten scholen zich enkele jaren geleden wel inschrijven in het Octopusplan, maar de bekroning van alle inspanningen, namelijk een 0ctopuspaal kon er niet vanaf. Kinderen moeten leren om veiliger te fietsen, maar aan de onveiligheid van de schoolroutes en de schoolomgevingen wordt  niks gedaan."

Op onze herhaaldelijke vraag om Octopuspalen aan elke school te plaatsen, antwoordde de toenmalige (en huidige) schepen voor verkeer Jos Sypré (CD&V) nog: "De gemeente wil geen Octopuspalen. Octopuspalen zijn overbodig, te commercieel en bovendien niet uniform."

Toen al vonden we dit een wereldvreemd standpunt, want over heel Vlaanderen stonden er dan al ruim 500. Waren al die gemeenten met een Octopuspaal aan hun schoolpoorten dan allemaal zo dom? En was Beernem dan de slimste van de klas?

?We zijn tevreden dat onze acties uiteindelijk resultaat hebben en dat de Octopuspalen er komen, maar intussen is het autoverkeer aan de schoolpoorten nog fors aangegroeid. We willen daarom dat deze maatregel samengaat met de invoering van fietsstraten en schoolstraten, gekoppeld aan een striktere snelheidshandhaving langsheen de schoolroutes.

Ook doet de timing van deze beslissing ons vermoeden dat de veiligheid van de schoolgaande kinderen en jongeren hier niet de belangrijkste bekommernis was voor deze maatregel, maar vooral de in aantocht zijnde gemeenteraadsverkiezingen en de bijhorende profileringsdrang.