Eigen programma's O.C. De Kleine Beer: te weinig volk wegens te duur

17 Juni 2007

Het is het eerste seizoen dat het O.C De Kleine Beer een eigen programmering heeft. De voorstellingen kennen echter een wisselend succes. Sommige zijn echte toppers zoals 'Cry Like A Man' met muzikanten-BV's  Paul Michiels, Jean Blaute en Roland. Toen zat de zaal afgeladen vol.   Maar de meeste andere voorstellingen moeten het doen met veel minder volk. Bij de filmvoorstelling 'The Cave of The Yellow Dog' bijvoorbeeld, zaten ongeveer 15 mensen in de zaal: een echte afknapper!De reden ligt volgens ons voor de hand: de toegangsprijzen zijn veel te hoog. Die hoge prijs houdt verband met de beperkte capaciteit van de zaal die slechts aan 250 mensen plaats biedt. Om uit de kosten te geraken verkoopt het Beernemse gemeentebestuur de tickets daarom (te) duur. Dit heeft echter een averechts effect: door het dure toegangskaartje blijven veel mensen thuis en blijft men met een halflege zaal (en een financiële kater) zitten.

De Raad van Beheer van het Ontmoetingscentrum heeft dit intussen al lang begrepen en heeft daarom in haar advies aan het Schepencollege gepleit voor een verlaging van de toegangsprijs. Elk ticket moet minstens één euro goedkoper worden, aldus de Raad. Zo hopen de bestuurders het tij te doen keren en meer publiek aan te trekken.

Helaas heeft het Schepencollege daar geen oren naar en houdt ze weinig of geen rekening met de visie van de Raad van Beheer. Dit is toch wel eigenaardig, vermits cultuurschepen Carine Janssens tot op heden voorzitter is van deze Raad en dus mee de adviezen van dit bestuursorgaan ondersteunt.

Wij van Groen! pleiten in elk geval voor het gezond verstand en dus voor de verlaging van de inkomprijs, Zo zullen meer bezoekers de weg vinden naar de voorstellingen en dat moet toch de eerste doelstelling zijn van een gemeentelijk cultuurbeleid die naam waardig. Het bewijs dat dit mogelijk is, vinden we in de omliggende gemeenten. In Oostkamp b.v. kosten de voorstellingen doorgaans veel minder en zitten de zalen dan ook veel voller. Bij ons moet dit ook kunnen. En wie weet, leiden volle(re) zalen ertoe dat de eigen programmering van de Kleine Beer zelfs winstgevend wordt!