Eerste fietsstraten in Beernem

19 November 2019

Eerste fietsstraten in Beernem

De Rollebaanstraat en Maandagse worden binnenkort de eerste fietsstraten in Beernem.

"Voor Groen is duurzame mobiliteit altijd al een topprioriteit geweest."

Binnenkort is het zover! Dan krijgt Beernem met de Rollebaanstaat in het centrum van Beernem en Maandagse (en een deel van de Weg naar Sint- Kruis) aan de Land- en Tuinbouwschool in Oedelem de eerste fietsstraten op haar grondgebied.

Met deze straten, waar fietsers voorrang hebben en auto’s achter de fietsers moeten blijven wil Groen, samen met coalitiepartners CD&V en SP.A, verdere stappen zetten naar meer verkeersveiligheid voor de zachte weggebruikers, vaak schoolgaande kinderen en jongeren. En ook meer mensen goesting doen krijgen om de fiets te nemen in plaats van de auto. Dat zorgt tevens voor een betere luchtkwaliteit.

“Ook in onze gemeente zorgt het groeiende autoverkeer voor heel wat uitdagingen: files, onveiligheid, ongevallen, maar ook heel veel luchtvervuiling, “ aldus schepen van milieu Jan Vanassche (Groen).
Bij het wetenschappelijk Curieuzeneuzenonderzoek van 2018 naar de luchtkwaliteit in Beernem bleek dat o.a. de Rollebaanstraat slecht scoorde op het vlak van stikstofdioxide (NO2)- concentraties: die lagen merkelijk hoger dan de drempelwaarde van 20 microgram/m3 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hoge NO2-concentraties zorgen voor irritatie van de luchtwegen, verergering van astma of chronische bronchitis en vergroten de kans op een hartaanval. Stikstofdioxide heeft daarnaast ook een negatieve invloed op het milieu door de vorming van smog en draagt bij aan de verzuring van de oceanen.

“Vervuilde lucht is vooral voor kinderen en jongeren dramatisch”, vervolgt Jan Vanassche. “Zij zijn het kwetsbaarst. “ Het goede nieuws is dat we ook als kleine gemeente hieraan iets kunnen doen. Vandaar dat we in ons bestuursakkoord een hele reeks maatregelen opgenomen hebben om de lucht-kwaliteit en daarnaast ook de verkeersveiligheid in Beernem te verbeteren. Daarbij gaat onze aandacht in de eerste plaats naar de fietser en de voetganger.

“Voor onze partij is duurzame mobiliteit altijd al een topprioriteit geweest”, beamen gemeenteraad-sleden Rolle De Bruyne en Roos Lambrecht. “In de vorige bestuursperiode hebben we als oppositie-partij daarom dikwijls actie gevoerd voor meer en betere fietspaden, voor het invoeren van fietsstraten en schoolstraten en voor veilige schoolomgevingen en wijken. Trouwens, bij onze huisbezoeken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen uitten veel inwoners hun ongenoegen en bezorgdheid over het drukke en onveilige autoverkeer in hun straat of wijk.”

“De invoering van fietsstraten past in het rijtje van maatregelen die van Beernem een fietsvriendelijke en fietsveilige gemeente moet maken ”, besluit Jan Vanassche. “Meer fietsers op (de) weg zorgt voor meer leven op straat, meer sociale controle, meer verkeersveiligheid, properder lucht en dus voor een aantrekkelijker gemeente.”