Een plan voor mensen in nood.

20 Oktober 2010

  Het Lokaal Sociaal Beleidsplan wil alle inwoners helpen die het moeilijk hebben. Dat doet ze door hen aan een job te helpen, of aan een sociale woning, of door te zorgen voor kwaliteitsvolle opvang voor senioren, om maar enkele voorbeelden te noemen.Als OMCW-raadslid werkte ik de voorbije periode, samen met Groen!-lid

Lucie Versele, constructief mee aan een goed uitgebouwd Sociaal Beleidsplan. Vandaag zijn we tevreden dat veel mensen hiervan de vruchten kunnen plukken. Recent nog zorgden we mee voor een verhoging van de thuiszorgpremie. Momenteel onderzoeken we het voorstel om een premie voor nachtopvang toe te kennen. Zo spelen we snel in op de groeiende noden door de vergrijzing.

Jaklien Tant in de Groen Krant herfst 2010