Duur en onveilig parkeerterrein in Oedelem?

18 April 2012

Het Beernemse gemeentebestuur heeft 2 woningen in de Bruggestraat nr. 7 en 9, in de buurt  van de markt van Oedelem, aangekocht om er na de sloop een openbare parkeerplaats aan te leggen. Kostprijs: minstens 520.000 euro. Met dit initiatief is de gemeente op haar kop gevallen, zoveel is duidelijk. De gemeente is al een hele tijd koortsachtig op zoek naar nieuwe parkeerplaatsen in het centrum van Oedelem. Met de heraanleg van de markt verdwenen er 30 parkeerplaatsen op het marktplein zelf, wat tot veel tandengeknars bij de lokale winkeliers leidde. Eerst liet de gemeente haar oog vallen op het privéparkeerterrein van M.P.I. De Bevertjes in de Beernemstraat, op zo'n 200 meter van de markt. Maar het schoolbestuur vreesde voor vandalisme en de onderhandelingen sprongen af. Verschillende andere locaties kwamen ter sprake, maar bleken uiteindelijk geen optie.

Duur

Nu denkt de gemeente dat ze het ei van Columbus gevonden heeft in een locatie pal tegenover Huis Maes en recht tegenover de in -en uitrit van het sociale appartementencomplex 'De Oude Melkerij'. Daar heeft ze 2 leegstaande woningen (Bruggestraat 7 en 9) met achterliggende tuin (samen 1.460m2 groot) gekocht voor 400.000 euro, notariskosten (ruim 42.400 euro) niet inbegrepen. Met de sloop van de woningen en de aanleg van het parkeerterrein erbij, schat de gemeente de totale kostprijs op 520.000 euro, (of minstens 350 euro/m2, meer dan het dubbele van de gemiddelde verkoopprijs (165 euro/m2) van bouwgrond in Beernem in 2011 volgens de statistieken van de Federale Overheidsdienst Economie ), zowaar een uit de kluiten gewassen bedrag voor een parkeerterrein! Daarmee wordt de parking de duurste bovengrondse parkeerplaats ooit. De opening ervan zal dan ook wellicht met een gouden lintje gebeuren.

De kostprijs van 350 euro/mis meer dan het dubbele van prijs voor bouwgrond in Beernem.

Maar daarmee is het kostenplaatje nog helemaal niet rond, want Ruimtelijke Ordening eist dat de rijbebouwing doorloopt. Dat houdt in dat de gemeente ook nog eens een nieuwbouw moet optrekken met een gelijkvloerse, voldoende brede doorgang om toegang te krijgen tot de parking vanaf de straat. Bovendien heeft Ruimtelijke Ordening vragen bij de inplanting van de openbare parkeerplaats. De gemeente heeft vooraf geen ruimtelijke studie gemaakt, zodat de impact op de omgeving, de overlast voor de buren, enz. niet kan ingeschat worden.

Ook de cel Onroerend Erfgoed wijst de gemeente terecht. Ze vindt alvast dat woning nr. 9 die op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staat, voldoende erfgoedwaarde heeft  om te behouden en renoveren, maar kan geen sluitend advies geven omdat de gemeente geen volwaardig dossier heeft opgemaakt, "onderbouwd door een gemotiveerde mobiliteitsstudie".

Onveilig

Het idee van het gemeentebestuur om op deze plek, in het smalste deel van de Bruggestraat,  dicht bij de dorpskom, waar het verkeer tijdens de spitsuren nu al vastloopt, een parkeerterrein aan te leggen, is gewoonweg waanzinnig slecht en is een oorlogsverklaring aan het eigen gemeentelijk mobiliteitsplan dat de nadruk legt op het terugdringen van het autoverkeer en het creëren van veilige fietsroutes.

Tijdens de spitsuren loopt het verkeer daar al vast. 

Maar met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, moet de gemeente blijkbaar kost wat kost de harten en vooral de stemmen van de lokale handelaars, die erg te lijden hadden onder de werken aan de markt, terugwinnen met extra parkeerplaatsen, waar die er komen, doet er niet toe, als het maar in de buurt van de markt is. Verkeersveiligheid en mobiliteit tellen in dit verhaal dan ook totaal niet mee. Met dit onzinnige, maar vooral dure idee laat het CD&V- bestuur de belastingbetaler opdraaien voor haar verkiezingscampagne.

De oplossing

Bovendien is het nieuwe parkeerterrein geen oplossing voor de lokale winkeliers en zal het hen niet meer klanten bezorgen. Het probleem is dat veel mensen vlak voor de deur van de bakker, slager, krantenwinkel,? willen parkeren en dit parkeerterrein is hierop geen antwoord. De  kans bestaat eerder dat het verkeer nog meer strop zit door het aanzuigeffect van het parkeerterrein, wat in het nadeel van de bereikbaarheid van de plaatselijke winkeliers is. En eens te meer worden de  mensen die met de fiets gaan winkelen en de kinderen die naar school fietsen vergeten.

Als de gemeente, uit plat populisme, absoluut het aantal parkeerplaatsen rond de markt wil verhogen, dan ligt de oplossing zo voor de hand: het parkeerterrein naast de kerk in de Oudezakstraat ter hoogte van de kerk, dat momenteel bijna 50 parkeerplaatsen telt, kan met een veel kleiner budget op korte tijd uitgebreid worden met minstens 30 plaatsen. Alleen bleek uit tellingen in het verleden dat deze parkeerplaats vaak halfleeg staat?

Het is efficiënter om de parking naast de kerk in de Oudezakstraat te optimaliseren. 

Maar de cruciale vraag blijft of extra parkeerplaatsen in de omgeving van de markt echt nodig zijn. Naast de 28 parkeerplaatsen aan de markt zelf, de 50 parkeerplaatsen naast de kerk, de 15 parkeer-plaatsen voor de kerk, liggen er op amper enkele minuten wandelafstand van de markt nog 2 parkeerterreinen: een groot privéparkeerterrein van de lokale supermarkt met een capaciteit van ruim 60 parkeerplaatsen dat elke weekdag en op zaterdag open is van 8u30 's morgens tot 19 u 's avonds. En een openbaar parkeerterrein van 24 parkeerplaatsen in een zijstraat van de Creytens-straat. Dit betekent dat er nu al ruim 177 parkeerplaatsen zijn in de onmiddellijke omgeving van de markt en dan tellen we nog het aantal parkeerplaatsen niet mee in de straten zelf rond de markt (Creytensstraat, Oude Zakstraat,  Bruggestraat, Knesselarestraat).

De gemeente zou beter werk maken van een betere bewegwijzering (en een zogenaamde P- route uittekenen) naar deze parkeerplaatsen is een goedkopere en efficiëntere maatregel dan wat de ge-meente nu van plan is.

Ondoordacht

Het nieuwe parkeerterrein zal de bereikbaarheid van de lokale winkeliers niet verbeteren, maar enkel de verkeersonveiligheid verhogen, het dorpsgezicht verminken en een diep gat slaan in de gemeentekas. Er is vooraf ook geen ruimtetoets gebeurd en geen mobiliteitsstudie. Het is dan ook een schoolvoorbeeld van onzorgvuldig bestuur en steekvlampolitiek. Maar als de verkiezingen in aantocht zijn, is de rede bij het gemeentebestuur zoek, zoveel is duidelijk.