Drevenmanager en duurzaam bomenbeheer moeten historische dreven en bomen in Beernem be-waren voor het nageslacht.

19 Februari 2021

Drevenmanager en duurzaam bomenbeheer moeten historische dreven en bomen in Beernem be-waren voor het nageslacht.

Het weidse landschap in Beernem telt heel wat dreven. Naast het drevenpatroon in Beverhoutsveld is er ook het netwerk van dreven in het landschapspark Bulskampveld. “Het huidige gemeentebestuur wil deze historische dreven, die zo typisch zijn voor de streek, behouden en versterken. Het bestuur wil dit doen in samenwerking met de provincie en de vzw Regionaal Landschap Houtland”, steekt schepen van Milieu Jan Vanassche van wal.

“Dit is niet enkel een goede zaak voor het milieu, maar ook een toeristische troef, want de mooie dreven trekken jaarlijks heel wat fietsers en wandelaars aan, “ geeft de schepen nog mee.

En: “Houtland heeft onlangs voor 14 deelgebieden van het Landschapspark Bulskampveld drevenbeheerplannen opgemaakt. Die plannen geven een langetermijnvisie weer (> 50 jaar). Door gerichte aanplantingen en het rooien van risicobomen willen we het kenmerkende drevenlandschap bewaren voor de toekomstige generaties. “

Een drevenmanager moet erop toezien dat deze beheerplannen nauw opgevolgd worden. Dat heeft de gemeente samen met de provincie en Houtland beslist.

Schepen Jan Vanassche: “Hiermee houdt het niet op. Want ook de zogenaamde straatbomen verdienen onze aandacht. Hiervoor zullen zo’n 12 gemeenten, waaronder Beernem, samenwerken om een bomenheerplan uit te werken.  De participerende gemeenten doen hiervoor eveneens een  beroep op de expertise van het Regionaal Landschap Houtland.”

Een derde luik is de lopende inventarisatie en opmaak van een beheerplan voor cultuurhistorische en beeldbepalende bomen in Beernem. Hier is de insteek houtig erfgoed en ook voor dit project is een intergemeentelijke coördinator aangesteld vanuit Houtland die zal samenwerken met een groep Beernemse vrijwilligers.

Het sluitstuk is een update van het bestaande bomenbeheerplan voor het Beverhoutsveld. Dit gebied, dat eigendom is van de gemeente, wordt gekenmerkt door veelal monumentale velddreven met populieren en zomereiken.

Jan Vanassche is tevreden: “Door alle krachten te bundelen kunnen we een toekomstvisie ontwikkelen die zorg draagt voor de bomen en de typische dreven in onze gemeente. Zo versterken we ook de habitat van dieren en planten. En de huidige, maar ook toekomstige generaties zullen zo nog lang kunnen genieten van het karakteristieke landschap in onze gemeente. “