Dossier Huis Maes: leugens, bedrog en belangenvermenging door het Schepencollege .

07 September 2007

Het moge duidelijk zijn dat er momenteel één dossier stinkt als nooit tevoren. De stank van belangenvermenging, misleiding van de publieke opinie en flagrante leugens walmt uit het dossier van Huis Maes (Oedelem) op. Het SAK (Studie-en Actiecomité van het ACV) en het schepencollege spelen hier onder één hoedje om de financiële belangen van huisvestingsmaatschappij Vivendo (voorheen Interbrugse) te dienen.  en waarbij zelfs de voorzitter van de gemeenteraad en oud-burgemeester Walter Van Parijs de woningen van sympathisanten afdweilde om handtekeningen ten voordele van de afbraak te verzamelen is tot nu toe ongezien en een stevig staaltje van belangenvermenging en totale respectloosheid voor de besluiten van de hogere overheid. Blijkbaar zijn een aantal CD&V' ers zo gewend aan de macht dat normvervaging optreedt.... De leugens die het SAK nadien verspreidde ( "Meerderheid Oedelemnaars voor afbraak huis Maes") terwijl nauwelijks een zeshonderdtal mensen (op een bevolking van ruim 5.800 Oedelemnaars) zich lieten overhalen om voor de afbraak te kiezen, levert hen zeker de prijs van 'Pietje De Leugenaar' op.De nep-enquête die het SAK recent uitvoerde

"Lieg en blijf liegen, er blijft altijd iets van over."

In haar verslag van 15 juni stelt het schepencollege dat "de bescherming en het behoud van het "huis Maes" vragen blijft oproepen en beroering veroorzaakt." In eerdere verklaringen wordt steeds gewezen op de verkeersonveiligheid ter hoogte van het historische pand. De eigen schepen van Verkeer, Jos Sypré, heeft nochtans op een vorige gemeenteraad al gezegd dat er nog nooit een verkeersongeval is gebeurd. En dat terwijl het waardevolle herenhuis er al ruim 200 jaar staat. Dus van verkeersonveiligheid is er hoegenaamd geen sprake. Door de werken is een deel van het voetpad volledig vernield en onbegaanbaar. Waarom neemt het schepencollege daartegen geen maatregelen, zodat voetgangers veilig door de straat kunnen? We vragen ons trouwens af welke beroering er veroorzaakt wordt. We vernemen van enkele omwonenden dat de werken door de betrokken firma heel veel overlast veroorzaken (heel veel opwaaiend zand, scheuren in de muren door het voortdurend oppompen van grondwater, enz.) en dat de bouwfirma hier zeer arrogant op reageert.

En nog iets: de plaatselijke Heemkundige Kring 'Bos en Beverveld' spreekt in haar boeken en jaarverslagen van 'één van de mooiste herenhuizen van Beernem', en van 'een prachtige patriciërswoning'. Het is dan ook vreemd dat een gemeenteraadslid van de meerderheid, dat tevens redactielid is van deze Heemkundige Kring (Wilfried Lauwers CD&V)om zijn naam niet te noemen) en de huidige burgemeester die erelid is hiervan de afbraak willen van een beschermd historisch gebouw. En dit enkel omdat de bouwheer, Vivendo (voorheen Interbrugse), louter om financiële redenen, het historische gebouw niet wil inpassen in het nieuwe geheel.

Toen ons gemeenteraadslid, Sonia Hoedt in de gemeenteraadszitting van 4 september over dit laatste een boekje wou opendoen, werd ze de mond gesnoerd. Ja, indien het deksel van de beerput gaat.... Wees maar zeker, het laatste woord is hierover nog niet gezegd.