De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012: bent u er klaar voor?

30 Maart 2012

Op zondag 14 oktober beslist de kiezer wie er gedurende de volgende 6 jaar de scepter zwaait over onze gemeente. Blijft alles bij het oude? Of waait er onverwachts een frisse wind die het eeuwigdurende monopolie van 1 partij omverblaast en ervoor zorgt dat bv. verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen eindelijk een topprioriteit wordt? We zijn benieuwd? Voor ons zijn dit belangrijke verkiezingen. Dicht bij de mensen staan, maar vooral ook goed luisteren naar wat mensen te vertellen hebben en hun problemen aankaarten, is onze drive om aan politiek te doen. Naast onze 2 gemeenteraadsleden, ons provincieraadslid en ons OCMW- raadslid engageren nog veleandere mensen van onze partij zich vrijwillig in raden en commissies. Voor het welzijn van iedereen in onze gemeente.We zien er op toe dat het belastinggeld van de Beernemnaar goed wordt besteed en dat de meerderheid, in het belang van iedereen handelt. En niet louter voor het eigen kransje rijdt . Dit maar om te zeggen dat we er bij de gemeenteraads(- en provincieraads) verkiezingen opnieuw zullen staan.

We hopen dat we dan opnieuw op uw steun kunnen rekenen zodat we verder kunnen werken aan een gemeente waar het goed en gezond is om te leven.

Ignace Tousseyn (Voorzitter) in de Groen Krant lente 2012