De bunkermentaliteit van het Beernemse schepencollege

02 Maart 2011

Op woensdag 2 maart om 11u50 vatten we opnieuw post aan de schoolpoort van de gemeenteschool van Oedelem om voor de zoveelste keer aandacht te vragen voor veiliger schoolomgevingen en schoolroutes in heel Beernem. We kozen opnieuw de gemeenteschool uit omdat daar volgens ons de situatie het onveiligst is en er al die jaren, ondanks onze herhaalde protesten, totaal niks is gebeurd. Veel ouders durven hun kinderen zelfs niet op de fiets naar school begeleiden wegens te gevaarlijk. Zeker met de werken die nu aan de gang zijn aan en rond de markt van Oedelem zijn het alleen nog enkele schaarse jonge waaghalzen die te voet of met de fiets naar school durven gaan.Het gemeentebestuur heeft tot op vandaag geen enkele maatregel genomen om de zachte weggebruikers extra te beschermen. Steeds meer ouders spreken ons aan om hun verontwaardiging te uiten over de arrogante en onverschillige houding van het gemeentebestuur ten aanzien van de verkeersveiligheid van hun schoolgaande kinderen. En ook schooldirecteurs roeren zich en nemen, zoals in Oostveld dan maar zelf het heft in handen? 

Geen octopuspalen aan de Beernemse scholen, geen veilige schoolroutes, geen herinrichting van de schoolomgevingen, een bijna 6 jaar durende, botte weigering om zone 30 in te voeren in het centrum van Oedelem (ook al was dit een unanieme beslissing van de gemeenteraad), geen extra veiligheidsmaatregelen voor voetgangers en fietsers tijdens de werken voor de heraanleg van de markt van Oedelem,? , kortom verkeersveiligheid voor schoolkinderen ligt duidelijk niet in de bovenste lade van het schepencollege.  Beernem lijkt op dat vlak wel een achtergesteld gebied. 

Zo mochten scholen zich enkele jaren geleden wel inschrijven in het octopusplan, maar de bekroning van alle inspanningen, namelijk een octopuspaal kon er niet vanaf. Kinderen moeten leren om veiliger te fietsen, maar aan de onveiligheid van de schoolroutes en de schoolomgevingen wordt  niks gedaan. Veel ouders vertellen ons dat ze hun kinderen zelfs niet op de fiets naar school durven begeleiden wegens te gevaarlijk. 

Maar de bevoegde schepen reageert met wereldvreemde commentaar zoals: "Octopuspalen zijn te commercieel en bovendien niet uniform." Nochtans staan er over heel Vlaanderen al ruim 500. Zijn al die gemeenten met een octopuspaal aan hun schoolpoorten dan allemaal zo dom? En is Beernem dan de slimste van de klas? Eerlijk gezegd, we denken het niet.

Het schepencollege lijdt aan een bunkermentaliteit: het lijkt op een regime uit het Midden-Oosten dat zich verschanst heeft in haar eigen gelijk en potdoof blijft voor de terechte verzuchtingen die de eigen bevolking heeft over de verkeersonveiligheid in de gemeente. Daardoor staan de ruim 2.000 leerlingen van de 10 Beernemse scholen én hun ouders en leerkrachten nu al jarenlang in de kou. 

Groen!-Beernem vraagt voor de zoveelste keer dat het gemeentebestuur eindelijk haar verantwoordelijkheid neemt. Al in 2005 voerden we actie voor veiliger schoolomgevingen en schoolroutes. Talrijke malen kwamen we hierover tussen in de gemeenteraad en op informatievergaderingen. Alle beloftes die de burgemeester en de schepenen hierover geformuleerd hebben, hebben ze gebroken. Het resultaat: bijna 6 jaar later  is er nog niks veranderd, noppes, nada. Het toont aan hoe weinig dit CD&V- bestuur bekommerd is om de zachte weggebruikers.

We zijn het wachten meer dan beu. Het wordt hoog tijd dat het gemeentebestuur de gepaste maatregelen neemt om elke schoolomgeving verkeersveiliger in te richten: gekleurd asfalt, een octopuspaal en extra beveiliging van het zebrapad (kinderen kunnen niet altijd de snelheid van  de aankomende auto's inschatten), verkeersremmers, bredere voetpaden, herbekijken van de parkeerplaatsen, enz.  En ook de schoolroutes moeten aangepakt worden: de invoering van zone 30 in het centrum van Oedelem die het schepencollege nu al bijna 6 jaar, zonder opgave van reden, tegenhoudt, moet er nu maar eindelijk eens komen.

Precies omdat we al bijna 6 jaar actie voeren voor veilige schoolomgevingen en schoolroutes en er nog steeds niks is gebeurd, hebben we onszelf een baard aangemeten, een lange baard, die symbool staat voor het eindeloos wachten op enige vooruitgang.  

Bovendien lanceren we de  Facebookpagina 'Een Octopuspaal aan elke Beernemse school' waarmee we alle mensen die bekommerd zijn om de verkeersveiligheid van schoolkinderen in onze gemeente willen samenbrengen om één krachtige stem te vormen.