Dankzij Groen! is de Adviesraad voor Personen met een Handicap een feit

10 Oktober 2009

Op maandag 12 oktober werd in het Sociaal Huis in Beernem de Raad voor Personen met een Handicap plechtig geïnstalleerd. We zijn hierover best fier want de Raad is er gekomen op voorstel van onze partij. Het was Groen!- gemeenteraadslid die dit op de gemeenteraad van 13 maart 2007 aankaartte. , ons OCMW-raadslid, heeft dan in de beste verstandhouding met de andere leden mee helpen sleutelen aan een goed uitgewerkt huishoudelijk reglement. Daarmee bewijzen we nog maar eens dat we als partij niet louter oppositie voeren, maar ook, waar het kan, constructief willen meewerken met het beleid.  We vinden zo'n raad belangrijk omdat mensen met een handicap of beperking als ervaringsdeskundige het best geplaatst zijn om advies te geven over zaken die hen rechtstreeks aanbelangen. Vandaag zijn mensen met een handicap zelf wel heel goed in staat om op te komen voor hun rechten. De tijd is voorbij dat instanties over hun hoofden beslissingen namen. De slogan van het Europees Gehandicaptenforum luidt dan ook niks voor niks: "Nothing about us without us".

Sonia HoedtJaklien Tant

Een belangrijke eerste opdracht voor de Raad is volgens ons het screenen van de openbare gebouwen in onze gemeente op de toegankelijkheid voor rolstoelpatiënten (het gemeentehuis van Beernem, het Schepenhuys, Het OC De Kleine Beer, enz.) Maar we verwachten ook dat het gemeentebestuur de adviesraad nauw betrekt bij kleine en grote infrastructuurwerken in de gemeente zoals de heraanleg van pleinen, parkeerplaatsen, voetpaden, enz. zodat die voor mensen met een verminderde mobiliteit voldoende toegankelijk worden. Misschien kunnen de leden van de Raad zich nog reppen om hun suggesties door te geven over de heraanleg van de Markt in Oedelem? Het gemeentebestuur heeft immers hiervoor geen deadline bepaald. We hopen in elk geval vurig dat de gemeente de adviezen van de Raad ter harte neemt, zodat de inwoners met een beperking het gevoel hebben dat ze even ernstig genomen worden als hun valide medemensen.