Creytensstraat wordt fietsstraat

02 Juli 2020

Creytensstraat wordt fietsstraat

We hebben er een tijdje moeten op wachten, maar binnenkort is het zover: op de gemeenteraad van 2 juli werd het agendapunt over de J. Creytensstraat als fietsstraat goedgekeurd. “We dringen al lang aan op meer veiligheid voor de fietsers die van en naar school rijden,” legt Roos Lambrecht uit. In de vorige legislatuur pleitten we vanuit de oppositie al herhaaldelijk voor fietsstraten en schoolstraten om schoolomgevingen en schoolroutes veiliger te maken. “

Groen gemeenteraadslid Roos Lambrecht

In het huidig bestuursakkoord staat de invoering van fietsstraten en schoolstraten ingeschreven”, legt Roos Lambrecht uit. “Jammer genoeg bleek na 2 proefprojecten (één aan de basisschool in Sint- Joris en één aan de basisschool Ter Bunen dat er niet genoeg draagvlak was bij de school, ouders, handelaars en buurtbewoners om schoolstraten in te voeren. En vermits we burgerparticipatie hoog in het vaandel voeren en de Beernemnaars een stem willen geven in de inrichting van hun straat, wijk,  enz. respecteren we hun mening. ”

Gelukkig zagen de bewoners van de Creytensstraat een fietsstraat wel zitten. “Niet enkel wordt deze straat over haar volledige lengte een fietsstraat, zodat de jonge fietsertjes met hun ouders op een veilige manier de schoolpoort in deze straat kunnen bereiken, maar er komt ook eenrichtingsverkeer vanaf het kruispunt van de Meulestraat tot aan de Govaertstraat”, verduidelijkt Roos. 

De straat wordt over haar volledige lengte een fietsstraat.

Daardoor blijft de parkeerplaats aan de Govaertstraat bereikbaar vanuit beide richtingen, want autobestuurders kunnen ook nog van de markt tot aan de parkeerplaats rijden en omgekeerd.

“Een fietsstraat heeft ook een snelheidsverlagend effect op de andere weggebruikers, dus dat is ook voor de mensen die in de straat wonen en uit hun oprit de weg op willen, mooi meegenomen”, besluit gemeenteraadslid Roos Lambrecht tevreden.