College sloopt smederij en herberg 'De Nachtegael'

21 Juni 2013

Groen betreurt groen licht gemeentebestuur voor sloop eeuwenoude smederij en herberg 'De Nachtegael' in de Sijselestraat te Oedelem. Ondanks negatief adviesRecent leverde het schepencollege een bouwvergunning af om 3 woningen op te trekken in de Sijselestraat nr. 8 op de plaats waar zich de historische smederij 'De Nachtegael' bevindt. Groen vindt het doodjammer dat er opnieuw een stukje waardevol en bouwkundig erfgoed in Oedelem verdwijnt, tegen het advies van Onroerend Erfgoed in. En dat er in de plaats architecturale eenheidsworst komt die het karakteristieke dorpszicht verder ondermijnt.

Geschiedenis

De voormalige brouwerij, herberg en smederij 'De Nachtegael' is een gebouw met een lange en rijke geschiedenis. Reeds in 1630 wordt melding gemaakt van deze brouwerij, toen nog 'De Achtergaele' genoemd. Vanaf 1813 wordt ze ook een smidse, bewoond door een meester-hoefsmid die daarnaast ook nog herbergier en landbouwer was.

Onroerend Erfgoed spreekt van een imposant 18de eeuws dubbelhuis met opkamer en rijkelijke geveluitwerking (kroonlijst op klossen en met tandrij, afwerkingslaag met imitatievoegen en diamantkoppen) en een grote authenticiteit. De sloop, aldus Onroerend Erfgoed zou een groot verlies betekenen voor de oorspronkelijke typologie van de dorpskern in Oedelem. In haar negatief advies, dat evenwel niet bindend is, wijst de dienst bovendien op de goede staat van het gebouw en de grote erfgoedwaarde en pleit ze onomwonden voor renovatie en behoud in plaats van afbraak.

Maar zoals in alle voorgaande erfgoeddossiers legde het schepencollege dit advies naast zich neer. Erger nog, de gemeente laat zonder scrupules een waardevol historisch pand slopen , hoewel ze beseft dat het een grote erfgoedwaarde bezit. Precies omwille van de erfgoedwaarde wil ze dat de architect op de plaats van het 'delict' een verwijzing naar de tegen dan verdwenen smederij voorziet en stelt ze voor om bv. de buitenbalustrades in aangepast smeedwerk te ontwerpen, een wel erg wansmakelijk idee.

Ook in nieuwe legislatuur geen plaats voor erfgoed

Gedurende de vorige legislaturen was het CD&V- schepencollege de motor achter het verdwijnen van verscheidene karakteristieke, historische gebouwen in Beernem. Ook onder de nieuwe coalitie (CD&V en NV-A) gaat de kaalslag onverminderd voort. Straks blijft er zo goed als niks meer over van de rijke geschiedenis van de gemeente.

Groen wil dat de gemeente een erfgoedbeleidsplan opmaakt in samenspraak met de lokale heemkundige kringen en de Erfgoedcel. In zo'n plan geeft de gemeente aan welke gebouwen ze wil bewaard en beschermd zien. Via een gemeentelijke verordening kan ze bv. sloop verbieden bij gebouwen die op de erfgoedlijst van de Vlaamse overheid staan en een onbetwistbare erfgoedwaarde hebben.