CD&V en N-VA Beernem laten Vlaamse verankering Eandis los en halen Chinezen binnen.

16 September 2016

Op de gemeenteraad van donderdag 15 september kwam het dossier Eandis op tafel. Zoals te verwachten was, keurde de CD&V en N-VA-meerderheid dit dossier goed. De manier waarop de meerderheid de oppositie de mond probeerde te snoeren en elk inhoudelijk debat weigerde, zegt genoeg over hoe onverkwikkelijk deze zaak is en hoe arroganter de meerderheid wordt. Op de vorige gemeenteraad verwoordde Jan Vanassche (gemeenteraadslid Groen Beernem) dit als volgt: "Eandis is, zoals gezegd, een intercommunale, wat betekent dat die instantie met het geld van de burger en via de gemeentebesturen een groot deel van ons elektriciteitsnetwerk (distributie) in handen heeft. We vinden het dan ook onverantwoord dat aandelen aan Chinese investeerders zouden verkocht worden, zodat Eandis in de feiten voor een deel eigendom zou worden van een of andere buitenlandse speculant (een wat scherper woord voor 'investeerder'). Want dit is echt een geweldige kans om onze eigen burgers én tevens gebruikers van het elektriciteitsnet te laten participeren in de intercommunale. 

Waarom biedt Eandis de aandelen niet te koop aan aan de burgers die zich kunnen verenigen in coöperatieven?. Zo garandeer je dat het algemeen belang voorgaat op dat van speculanten. Kijken we maar even over onze grenzen heen, dan zien we in Duitsland, Denemarken en zelfs Spanje dat er steeds meer steden zijn waar de burgers het distributienetwerk deels terugkopen, wat een positief effect heeft op de dienstverlening en de ecologische doelstellingen.  Door burgers mede-eigenaar te maken van het stroomnet, creëer je immers betrokkenheid en enthousiasme om voor meer hernieuwbare energie te gaan. Het eventuele dividend kan dan gebruikt worden om te investeren in een snellere transitie naar hernieuwbare energie. Buitenlandse investeerders hebben enkel commerciële belangen voor ogen, hen interesseert enkel de energiesoort die het meest opbrengt. En doorgaans moet hernieuwbare energie hierbij het loodje leggen.  We willen dan ook dat de gemeente dit via onze gemeentelijke vertegenwoordigers bij Eandis aankaart en de aandelenverkoop aan buitenlandse investeerders afwijst.