Burgemeestersconvenant onderteken, nu!

19 Maart 2015

Groen wil dat Beernem het Burgemeestersconvenant ondertekent en heeft dit op de agenda van de  gemeenteraad van 26 maart gezet. Want ook in onze gemeente zal de klimaatopwarming ongemeen hard toeslaan, zo blijkt uit het Klimaateffectschetsboek , van de provincies Oost- en West-Vlaanderen dat in 2012 verscheen.  Bovendien is de klimaatverandering niet iets dat zich enkel in de toekomst afspeelt, maar zijn de effecten nu al voelbaar, stelt de studie. "Dringend tijd om te handelen," vindt gemeenteraadslid Rolle De Bruyne, " en het convenant is één van de middelen daartoe. " Het Burgemeestersconvenant is een vanuit Europa aangestuurd contract waarbij de gemeente zich verbindt om haar CO2-uitstoot tussen nu en 2020 met minstens 20% te verminderen door spaarzamer met energie om te springen, en het aandeel van duurzame energiebronnen tot 20% te verhogen. Daarbij krijgt elke gemeente die toetreedt, begeleiding van de provincie en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), zodat ze er niet alleen  voor staat. "Heel wat gemeenten zijn ons al voorgegaan, hoog tijd dat ook Beernem een versnelling hoger schakelt", aldus Rolle, "want de inspanningen op lokaal vlak kunnen wel degelijk een verschil maken." Vooral de landbouwers in onze provincie dreigen het hardst getroffen te worden door de klimaatopwarming: het Klimaateffectschetsboek waarschuwt voor watertekort, verzilting, wateroverlast, toename van erosie, meer hittestress, ? allemaal gevolgen die een negatieve impact zullen hebben de landbouwteelten. Maar ook de gezondheid van elke burger lijdt eronder. Volgens het Europees Milieuagentschap (EEA) zorgt de slechte luchtkwaliteit ervoor dat er jaarlijks honderdduizenden mensen vroegtijdig sterven.

Bovendien neemt de biodiversiteit verder af en vormt de klimaatverandering een steeds grotere bedreiging voor het voortbestaan van de mens. Volgens de uitvoerend directeur van het EEA, de Belg Hans Bruyninckx,  zijn ingrijpende veranderingen in technologie, beleid en levensstijl nodig om op lange termijn iets te kunnen bereiken. Het Burgemeestersconvenant komt volgens ons hieraan tegemoet. Europa vindt dat de vermindering van de CO2-uitstoot maar kan lukken als ook de lokale besturen hieraan meewerken.

Een gemeente die het Burgemeestersconvenant ondertekent moet binnen het jaar een actieplan indienen waarin ze heel duidelijk aangeeft hoe ze de klimaatproblematiek op het eigen grondgebied zal aanpakken. Klimaat moet bovendien een aandachtspunt worden binnen alle beleidsdomeinen van de gemeente: ruimtelijke planning, energie, water, milieu, mobiliteit, economie, landbouw, enz.

Daarnaast moet de gemeente minstens om de 2 jaar dat actieplan via een voortgangsrapport evalueren. Ten slotte is het essentieel dat de gemeente ook burgers, bedrijven en, verenigingen in haar acties betrekt om  klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen ervan te milderen.

01_rolle_0.png "Het Burgemeestersconvenant is zonder twijfel een goede zaak voor alle inwoners omdat het gemeentebestuur zich engageert om van Beernem een klimaatneutrale gemeente te maken. Dit houdt op termijn o.a. gezondere lucht, minder geluidsoverlast en betere vooruitzichten voor de landbouwers in. En wie is daarvoor niet gewonnen?" aldus Rolle.