Bouwstenen voor een goed bouwkundig erfgoedbeleid

08 Mei 2012

Groen Beernem reikt bouwstenen aan voor een goed  bouwkundig erfgoedbeleid in Beernem  Het bouwkundig erfgoed van Beernem is heel uitgebreid en divers: zo telt Beernem heel wat eeuwenoude hoeves, kastelen, herbergen en burgerwoningen. Alles samen staan er meer dan 500 markante gebouwen op de inventaris van het Agentschap Onroerend Erfgoed.  Ze maken deel uit van de identiteit van Beernem en vormen de zichtbare getuigen van de geschiedenis van de gemeente. Jammer genoeg zijn slechts 6 gebouwen die op de inventaris staan, beschermd.In haar programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen geeft Groen Beernem haar visie weer over de toekomst van het bouwkundig patrimonium in onze gemeente en formuleert ze heel wat voorstellen.

Erfgoedzorg is een uiting van duurzaam beleid. Daarom moet de gemeente werk maken van een goed uitgebouwd erfgoedbeleidsplan dat een visie vastlegt over de toekomst en bescherming van waardevolle gebouwen, sites en landschappen. Ze kan hiervoor een beroep doen op heel wat expertise die o.a. bij de Heemkundige Kring Bos en Beverveld, de cultuurhistorische kring St.-Joris en de Erfgoedcel aanwezig is.

De Erfgoedcel zelf moet een officiële adviesraad worden die het gemeentebestuur bijstaat in haar keuzes tot bescherming van bouwkundig erfgoed of bij aanvragen tot sloop of grondige verbouwing van een pand dat voorkomt op de inventaris van de Vlaamse overheid.

Via een jaarlijkse Erfgoedprijs trekt de gemeente ook haar eigen inwoners mee in haar beleid rond erfgoedzorg.

Een verbreding van de bestemming van kerken

Ook het kerkelijk erfgoed wordt een steeds grotere zorg. Beernem telt 5 kerken: de Sint- Lambertuskerk in Oedelem, de Sint- Amanduskerk en kerk Heilige Moeder Gods in Beernem, de Sint- Joriskerk in Sint- Joris en de Sint- Petruskerk in Oostveld. Door de ontkerkelijking staan steeds meer kerken lange tijd leeg. Toch kost het onderhoud van kerkgebouwen handenvol geld, geld dat van elke belastingbetaler komt, ook al is die niet gelovig of kerkelijk.

Herbestemming kan een oplossing zijn, maar Groen is voorstander van een verbreding van de bestemming.

Groen wil de kerken, in afspraak met de kerkfabrieken, ook openstellen voor bv. de plaatselijke culturele organisaties en verenigingen. Dit zou o.a. het tekort aan een grote zaal om bv. een spreker uit te nodigen (de theaterzaal van het OC De Kleine Beer is vaak volgeboekt) in de gemeente verhelpen. Niet alles moet kunnen, maar in goed overleg is veel mogelijk. 

Een gemeentelijk museum

Beernem kent een rijke geschiedenis. Denken we maar aan de lattenklieversgeneraties in Sint-Joris. Of de steenbakkerij en de oude melkerij in Oedelem. En de eeuwenlange landbouwtraditie. Maar in de gemeente ontbreekt een museum dat aandacht besteedt aan deze boeiende geschiedenis.

Groen pleit ervoor om middelen vrij te maken voor een gemeentelijk museum. Dit museum kan een extra toeristische troef worden. Een mogelijke locatie voor een gemeentelijk museum is o.a. het beschermde pand Huis Maes in Oedelem. In afspraak met eigenaar Vivendo kan het verkommerde gebouw gerestaureerd worden en uitgroeien tot een trekpleister voor al wie nieuwsgierig is naar het boeiende verleden van Beernem. Ook het archief van de Heemkundige Kringen kan er een onderkomen vinden en opengesteld worden voor het publiek. 

Commentaar bij de foto: v.l.n.r. Jan-Klaas Kesteloot, Jaklien Tant, Roos Lambrecht, Bart De Beukelaer, Kelly Daeninck en Ignace Tousseyn van Groen Beernem aan Hof ter Magdalenen, een historische hoeve in Oedelem die niet beschermd is, hoewel ze dateert uit de 17de eeuw.