Bouwfirma gebruikt beschermd 'Huis Maes' als werfkeet

09 Juni 2009

Na een klacht van Groen!- Beernem bij de Inspectie voor Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed (RWO) mag bouwfirma niet langer de beschermde herenwoning ?Huis Maes' in de Bruggestraat te Oedelem, als werfkeet gebruiken. Groen! heeft halfweg mei  klacht ingediend bij Ruimtelijke Ordening omdat de geklasseerde herenwoning 'Huis Maes' al maandenlang als werfkeet en opslagplaats gebruikt werd door de aannemer die er op de site  sociale appartementen optrekt in opdracht van Huisvestingsmaatschappij Vivendo.De Gewestelijk Stedenbouwkundig inspecteur die daarop (eind mei) ter plaatse is gegaan, heeft meteen de toegang  verzegeld en een verbod opgelegd om het historische pand nog verder te gebruiken als opslagplaats van bouwmaterialen en als werfkeet. Bij het doorbreken van dit verbod legt  Ruimtelijke Ordening een administratieve boete op van 5.000 euro.

Het historische pand dat uit de 19de eeuw dateert is geklasseerd sinds 2002. De woning bevat onder meer een waardevol interieur gekenmerkt door marmeren vloeren, paneeldeuren en stucplafonds. Maar ook de fraaie gevels en gevelversieringen zijn uniek. We zijn dan ook verontwaardigd dat de bouwheer, Vivendo, ondanks de bescherming van het gebouw toeliet  dat de aannemer er zijn werfkeet van maakte.Bovendien is de unieke herenwoning er, door een gebrek aan onderhoud, sterk op achteruitgegaan. Ook de gemeente laat de herenwoning verkommeren, hoewel ze een zorgplicht heeft ten aanzien van elk historische monument op haar grondgebied.

Zoals geweten willen zowel de gemeente als Vivendo de afbraak van het historische pand. In januari van dit jaar nog werd de deklasseringsaanvraag van de gemeente door de bevoegde minister, Dirk Van Mechelen,  afgewezen en de bescherming herbevestigd.

Historische woningen bepalen het karakter van een gemeente en leveren een belangrijke meerwaarde als stenen getuigen van een voorbije periode. Ook als toeristische troef zijn ze uitermate belangrijk. Dit geldt des te meer voor Huis Maes dat een rijke geschiedenis heeft met wortels die tot in de 18de eeuw reiken.

We zijn dan ook niet te spreken  over de lakse houding van de gemeente die  de voortschrijdende verwaarlozing van deze imposante herenwoning in het centrum van Oedelem bewust in de hand werkt. Het erfgoedbeleid van de gemeente is een lachertje, zoveel is duidelijk.