Blijven milieuproblemen in Beernem een ‘ inconvenient truth’ voor het gemeentebestuur of vaart de nieuwe bewindsploeg een andere koers?

13 Februari 2007

Niemand kan er nog naast kijken: onze planeet is in gevaar. Indien wij, Westerlingen, ons levenswijze op deze manier voortzetten, en o.a. CO2 in grote hoeveelheden verder blijven uitstoten, dreigen grote, ecologische rampen. Alsof dat nog nodig was, drukte de film van Al Gore ons nog eens met de neus op deze  angstaanjagende toekomst, die snel dichterbij komt. Hoog tijd om er iets aan te doen, dus. De milieuproblemen vormen immers niet enkel een bedreiging voor het voortbestaan van onze planeet, maar ondermijnen ook de gezondheid van de mensen . Het goede nieuws is dat wetenschappers ervan overtuigd zijn dat het tij nog kan gekeerd worden, als er maar snel maatregelen genomen worden. Helaas viel in onze gemeente in de afgelopen legislatuur weinig goed nieuws te rapen....Vlaanderen deelt eveneens in de brokken. In onze regio is de leefomgeving al jaren ernstig vervuild. Verschillende goed onderbouwde, wetenschappelijke studies tonen dit heel duidelijk aan. De laatste tijd worden hierover steeds meer alarmerende berichten verspreid. Zo bleek uit een recent onderzoek van Steunpunt Milieu en Gezondheid dat er overal in Vlaanderen, zowel in stedelijke, industriële als landelijke gebieden schadelijke stoffen in het lichaam van de bewoners zitten. In dezelfde studie stond ook dat we tot de regio's behoren met het meeste fijn stof ter wereld. En er is nog meer?Het jaarrapport van de Mestbank dat eind vorig jaar verscheen, deed er nog een schep bovenop: wat de vervuiling van het oppervlakte - en grondwater betreft, spant West-Vlaanderen de kroon, aldus het rapport. Twee op de drie meetpunten duiden een overschrijding aan van de nitraatnorm. En het wordt alsmaar erger. In haar meest recente milieurapport (Mira 2006) hangt  de Vlaamse Milieumaatschappij  een somber beeld op van de situatie in onze regio: door het broeikaseffect stijgt de zeespiegel elk jaar met 2 mm, met gevaar voor overstromingen tot gevolg, er komen nadrukkelijker meer natte dan droge jaren, heel wat milieustreefdoelen zullen niet gehaald worden, enz, enz.Hoog tijd om er iets aan te doen, dus. De milieuproblemen vormen immers niet enkel een bedreiging voor het voortbestaan van onze planeet, maar ondermijnen ook de gezondheid van de mensen . Het goede nieuws is dat wetenschappers ervan overtuigd zijn dat het tij nog kan gekeerd worden, als er maar snel maatregelen genomen worden.

Niet enkel op wereldvlak (via de Kyotonormen) maar ook op gemeentelijk vlak kan er heel wat ten goede gebeuren. Een gemeente heeft immers ook een voorbeeldfunctie te vervullen. Door zelf milieuvriendelijke initiatieven te nemen kan de gemeente aan de bevolking laten zien dat ze echt bekommerd is om de gezondheid van haar inwoners en de milieuproblematiek kordaat wil aanpakken. Tevens kan ze de mensen/inwoners warm maken om maatregelen te nemen die het milieu moeten beschermen. In veel gemeenten wordt hiervan al een heel tijdje werk gemaakt.

Helaas viel in onze gemeente in de afgelopen legislatuur weinig goed nieuws te rapen. Er werd wel een milieubeleidsplan opgesteld, waarin heel wat intenties geformuleerd staan, maar de moed en de wil ontbraken om deze intenties ook werkelijk hard te maken. Vorig jaar nog verwierp de CD&V- bewindsploeg het voorstel om klimaatwijken te organiseren (een 8-tal gezinnen die aan energiebesparing doen onder leiding van een energiemeester) met het argument dat de milieudienst geen personeel genoeg had, een argument dat nergens op slaat, gezien het project van de klimaatwijken door de provincie ondersteund wordt en de energiemeester een vrijwilliger is. In één adem verwierp het gemeentebestuur ook het voorstel van de eigen gemeentelijke milieudienst om zonnepanelen op het dak van het zwembad te plaatsen, wegens te duur (nochtans kon de gemeente hiervoor subsidies krijgen en is er na een aantal jaren een terugverdieneffect).

En uiteindelijk vond ook het voorstel van vzw Mobiel 21 om de gemeentelijke ambtenaren mee een "korterittencontract" te laten ondertekenen, geen genade in ogen van de burgemeester en de schepenen.  Met dit korterittencontract engageren mensen zich om in groep gedurende een maand 20 % van hun autoverplaatsingen te vervangen door stappen, fietsen en openbaar vervoer. Geen personeel genoeg, opperde het toenmalige schepencollege.

Nu een vernieuwde bewindsploeg aan het roer staat van onze gemeente, zijn wij van Groen!-Beernem benieuwd of deze ook, net als de vorige ploeg, verder de ogen zal sluiten voor de achteruitgang van de leefomgeving in onze gemeente en men er, wat milieuzorg betreft opnieuw de kantjes van afloopt. Of zullen de nieuwe bestuurders eindelijk oog hebben voor het algemeen belang en de gezondheid van haar inwoners?Wij van Groen!-Beernem beloven in elk geval om, indien nodig, aan de alarmbel te trekken.