Biolandbouw goed voor klimaat

08 Maart 2010

Groen!- gemeenteraadslid en bioboer Rolle De Bruyne wil meer aandacht voor biolandbouw.De schaalvergroting in de landbouw bij ons en elders in de wereld heeft geleid tot enorme milieuproblemen en verlies aan biodiversiteit. Die neerwaartse spiraal is nog steeds aan de gang. Het wordt dan ook tijd dat het Europees en Vlaams landbouwbeleid van koers verandert en meer steun geeft aan milieuverantwoorde landbouwpraktijken zoals biologische landbouw. Het verhogen van het aandeel van biolandbouw in de wereld is één van de middelen om klimaatverandering tegen te gaan: er is minder CO2- uitstoot door toepassing van groenbemesting, compostering en organische bemesting. Ook het achterwege laten van chemische bemesting (deontginning uit olie vraagt veel energie) is een voordeel. Het verhoogt de biodiversiteit, beschermthet grondwater en vermijdt dat kankerverwekkende pesticiden (zoals Roundup) ons milieubinnendringen. Biolandbouw zorgt tevens voor vruchtbare bodems en de productie van gezond voedsel.Onlangs nog beslisten de Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en BioForum samen te werken om biolandbouw in Vlaanderen te stimuleren. Alvast een positief initiatief!

Rolle De Bruyne (gemeenteraadslid) in de Groen Krant lente 2010