Binnenkort participeren in windmolens in Beernem?

30 Mei 2016

Komen er binnenkort windmolens in Beernem? Participeren de inwoners van Beernem binnenkort in een windmolen? Als het van (gemeenteraadslid voor Groen) en de leden van Klimaatactie Beernem afhangt wel. In de gemeenteraad van 26 mei riep Jan de gemeente op om werk te maken van een windmolenpark dat omwonenden laat delen in de winst. Volgens de Vlaamse windkaart is de geschatte opbrengst 800 tot 1.000 kwH/m2/jaar voor Beernem. "Windmolens leveren dus heel wat winst op. Maar

Jan Vanasscheeen deel van de winst moet terugvloeien naar de burgers", vindt Jan. "Dat kan bijvoorbeeld via een coöperatie waarin omwonenden aandelen hebben. Zo zorg je ervoor dat mensen windmolens niet langer zien als hinderlijk, maar als leveranciers van hernieuwbare energie die bovendien een extra cent opleveren voor de lokale bevolking.

?Windmolens wekken heel wat weerstand op. Mensen vrezen voor slagschaduw, lawaai en visuele vervuiling. Nu de Vlaamse Regering de biomassacentrales zo goed als de rug heeft toegekeerd en volop inzet op windmolens is de tijd rijp voor de gemeenten om zelf initiatief te nemen. Sommige gemeenten lopen hierin reeds lichtjaren voorop. De stad Eeklo bv. was de allereerste in Vlaanderen die een visie ontwikkelde over inplanting van windmolens op haar grondgebied. Dit resulteerde in 1999 in de bouw van 3 windturbines die vandaag 3.700 gezinnen voorzien van groene elektriciteit, gezinnen die alle coöperatieve aandelen bezitten van deze windturbines.

"Wat al zolang in Eeklo kan, moet ook in Beernem mogelijk zijn", gelooft Jan. "De gemeente zou bv. tevens een fonds kunnen oprichten dat wordt gefinancierd met een deel van de opbrengst. Dit fonds kan dan mensen met een laag inkomen helpen om hun huizen beter te isoleren. Zo krijgt het geheel ook een sociale dimensie."

De gemeente heeft tot op vandaag elke aanvraag om windmolens op haar grondgebied te plaatsen geweigerd. "Nochtans waren er in het niet zo verre verleden (19de, eerste helft van de 20ste eeuw) in onze gemeente heel wat windmolens aanwezig", aldus Jan. Tijd dus om opnieuw  aan te knopen met het verleden en een nieuwe wind te laten waaien ten voordele van hernieuwbare energie. Zo krijgt ook het Burgemeestersconvenant dat 20% vermindering van de CO2-uitstoot in de gemeente wil realiseren tegen 2020 een extra duwtje in de rug.

"We zijn uiteraard voorstander van goede ruimtelijke planning. We willen niet dat er lukraak in het landschap windmolens neergepoot worden en we pleiten ervoor om clusters van windturbines op bv. een bedrijventerrein  zoals Industriepark- Noord op te trekken. In elk geval moet de gemeente via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan zones afbakenen waar windmolens kunnen komen", besluit Jan Vanassche.