Bibliotheek Sint-Joris wordt gesloten

31 Maart 2015

Eind juni doet de bib Sint-Joris de boeken dicht. Dat besliste het schepencollege op advies van de bibliotheekraad. De bibgebruikers werden hierbij niet geraadpleegd. De gemeenteraad van april moet hierover nog haar zegen geven, maar dat is louter een formaliteit. De bijna 160 regelmatige bibliotheekbezoekers, vooral kinderen, van Sint-Joris komen hiermee in de kou te staan. Ze zijn hun vertrouwde bib voorgoed kwijt. 'Te weinig bezoekers', luidt de officiële uitleg.  Maar door de beperkte openingsuren, de kleine collectie en de krappe locatie heeft het filiaal nooit levensvatbare kansen gekregen. Kortzichtige beslissing "We vinden dit een kortzichtige beslissing", aldus

Jan Vanassche die voor Groen zetelt in de Cultuurraad en die in Sint-Joris dicht bij de bib woont. "Een bibliotheek is een van de meest laagdrempelige culture instanties die er zijn. En de nabijheid van een bib, zo toont onderzoek aan, is ontzettend belangrijk om bv. kinderen zin te doen krijgen in lezen. "

Merkwaardig is dat de kosten voor het openhouden van het filiaal van Sint-Joris het laagst van alle Beernemse bibs liggen: het huist in een gebouw van de gemeente zodat er geen huur betaald moet worden en de energiekosten en personeelskosten liggen (gezien de kleinschaligheid en de beperkte openingsuren van de bib) ook heel laag. Het filiaal wordt duidelijk opgeofferd ten voordele van de uitbreiding van de hoofdbib in Beernem.

De sluiting is vooral een opdoffer voor de kinderen tussen 6 en 11 jaar  die de grootste groep lezers uitmaken. Naar de hoofdbib in Beernem uitwijken is voor hen geen optie, want die verplaatsing kunnen ze nog niet zelfstandig maken. En ook de gezinnen met weinig financiële mogelijkheden worden de dupe. Want de mogelijkheid om dicht bij huis goedkoop boeken te ontlenen valt hiermee weg. Volgens de gemeente is er geen probleem en kunnen de kinderen hun  bezoek aan het zwembad  combineren met een bezoek aan de hoofdbib in Beernem die ernaast ligt. Maar op termijn verhuist het zwembad, zodat dit niet lang een optie zal zijn.  De gemeente wil het woord 'sluiting' niet in de mond nemen en spreekt liever van een heroriëntering: maar het gaat wel degelijk over een sluiting, waarbij de collectie volledig opgedoekt wordt en het gebouw verandert van bestemming.  Groen kan zich niet vinden in deze beslissing, waarbij zelfs de gebruikers compleet genegeerd werden.

Bib kreeg nooit kansen 

Een bib die slechts een beperkte collectie bezit, krijgt natuurlijk nooit de kans om tot een succesverhaal uit te groeien. Zo telde de hoofdbib van Beernem in 2013 (meest recente cijfers) een collectie van meer dan 48.000 stuks. Het filiaal in Sint-Joris had dat jaar slechts 6.700 boeken en cd's in huis?.

Het filiaal van Sint-Joris is ook slechts 4 uren per week open. In het verleden hebben we nochtans herhaaldelijk aangedrongen om de openingsuren van het filiaal (en ook die van Oedelem) uit te breiden. En vroegen we ook om niet enkel in de hoofdbib te Beernem, maar ook in de kleinere bibs al een spreker uit te nodigen, een leuke activiteit te organiseren, enz.  

Ten slotte vragen we ook al jaren dat er een terugbrengbus zou hangen zodat mensen die door de beperkte openingsuren dikwijls voor een gesloten deur staan, toch tijdig hun boeken of cd's kunnen terugbrengen. Maar tot op vandaag zijn onze vragen in dovemansoren terechtgekomen.

Het gemeentebestuur schakelde integendeel een versnelling hoger door de boetes nog eens op te trekken en die per dag aan te rekenen in plaats van per week. "Een regelrechte discriminatie van de ontleners van de bibs van Oedelem en Sint-Joris die slechts 2 dagen (en 4u. in totaal) per week open zijn, terwijl de hoofdbib 6 dagen op 7 open is?", aldus Jan Vanassche.

De sluiting moet nog goedgekeurd worden in de gemeenteraad van april, maar gezien de CD&V-N-VA- meerderheid achter de beslissing staat, is dit nog louter een formaliteit.  

Jan Vanassche

Groen vindt dit hoe dan ook een laakbare beslissing. "Een bibliotheek is een van de meest laagdrempelige culture instanties die er zijn", zegt Jan Vanassche. "Sluiten van openbare bibliotheken is helemaal niet verstandig. Studies hebben voldoende aangetoond dat de zichtbaarheid van boeken ontzettend belangrijk is om kinderen goesting te doen krijgen in lezen. En een bibliotheek in de buurt is voor kinderen, na het boekenbezit thuis, de belangrijkste leverancier van boeken. Kinderen die jong met boeken in aanraking komen leren de taal beter. En met lezen begint het verwerven van kennis en de culturele vorming. "

Oedelem volgend slachtoffer?

Redenen genoeg dus om als gemeente te blijven investeren in de lokale bibliotheken, i.p.v. ze te sluiten.  Dat de gemeenten vanaf 2016 niet meer verplicht zijn om een bibliotheek open te houden, vinden we een totaal verkeerde beslissing van de Vlaamse regering die zo het pad effent naar een verdere ontmanteling van de publieke diensten. Sommigen vinden het belangrijk dat je de bibs moet laten voortbestaan om het sociale weefsel in een gemeente te behouden. Als de buurtwinkels wegtrekken, de cafés sluiten en de bib ook nog eens verdwijnt, dan wordt de gemeente op den duur niet meer dan een slaapdorp.  

"En we vrezen nog meer slechts nieuws, nl. dat het filiaal van Oedelem het volgende slachtoffer wordt, " aldus Jan Vanassche. De bib verhuist in de nabije toekomst naar een bovenverdieping van het Schepenhuys en zal dus  sowieso minder zichtbaar zijn. Ergerlijk is dat de bibliotheekbezoekers bij al die beslissingen totaal genegeerd worden. "