Beverhoutsveld niet te koop!

24 December 2017

   De CD&V-N-VA-meerderheid zit diep in de schulden en zoekt wanhopig naar geld. Na de verkoop van sociale woningen, de pastoriewoningen van Oedelem en van Sint-Joris en de geplande verkoop van de gemeentelijke loods De Boeie in Beernem, staat nu ook de verkoop van een deel van Beverhoutsveld op de to-dolijst. In 2018 wil het gemeentebestuur dit uniek historisch landschap, waar ooit de Slag van het Beverhoutsveld plaatsvond, verpatsen voor een geraamd bedrag van 500.000 euro. Sp.a en Groen zijn tegen de verkoop van dit landschappelijk erfgoed. Sowieso zijn we tegen elke verkoop van gemeentelijk patrimonium. Want dit zorgt voor eenmalige inkomsten om de financiële put te dempen, maar biedt geen oplossing op lange termijn.  Zolang de gemeente veel geld blijft uitgeven en onvoldoende reserve opbouwt, is zo'n verkoop als water gieten in een lekke emmer. We willen een gezond financieel beleid dat verstandig omspringt met het belastinggeld van de burger.

Verliezen de Beernemnaars straks een deel van hun erfgoed?  Als het van deze meerderheid afhangt, wel. Die wil in 2018 een deel van het Beverhoutsveld verkopen, een uniek  historisch landschap  van weiden en velden van in totaal 456 hectare groot dat zich uitstrekt over Beernem (354ha) en Oostkamp (102 ha).  Het veld heeft ook zijn plaats in de geschiedenisboeken, want op 3 mei 1382 vond hier de Slag van het Beverhoutsveld plaats. De verkoop moet de gemeentekas met 500.000 euro spijzen en zo mee het budget in evenwicht houden, na de forse uitgaven van de voorbije jaren.

Sp.a en Groen vinden het ronduit schandalig dat de gemeente een deel van dit historisch landschappelijk erfgoed van de hand wil doen. Want het Beverhoutsveld is met zijn typisch drevenpatroon een uniek landschap. Onroerend Erfgoed beschouwt dit gebied als een ankerplaats, samen met de Assebroekse Meersen.

Tot in de 19e eeuw was het een "gemene weide". De omwonenden waren eigenaar van het veld en lieten er hun vee grazen. Pas in de tweede helft van de 19de eeuw werd het gebied in cultuur gebracht. Toen ontstond het typische drevenlandschap, dat nu nog steeds bewaard is gebleven. In het begin van de 20ste eeuw werd het  eigendom van de gemeenten Beernem en Oostkamp. En dat is het tot op vandaag gebleven. Door het ontbreken van boerderijen en woningen is het veld bovendien een uitgesproken stiltegebied.

Een verkoop kan dit alles op de helling zetten. En dat willen we niet. We willen dat het veld eigendom van de gemeente blijft. De gemeente haalt trouwens heel wat inkomsten uit de verpachting van de weiden en akkers.  Op termijn willen wij dat de pachters er op een milieuvriendelijke manier aan landbouw doen, zodat de biodiversiteit in het veld opnieuw toeneemt. We zullen ons dan ook met alle mogelijke middelen verzetten tegen de verkoop.

Groen en Sp.a