Beschermde woning Huis Maes gered!

08 Maart 2010

Minister Bourgeois vindt argumenten gemeente onzin. In zijn brief geeft Minister Bourgeois een negatief antwoord op de vraag van de gemeente om het historische pand Huis Maes in Oedelem te slopen. Daarmee komt een definitief einde aan de vaudeville die het gemeentebestuur bijna 10 jaar lang rond 'Huis Maes' heeft opgevoerd, één van de pijnlijkste en meest beschamende in zijn soort.We zijn blij met de bouw van sociale appartementen. Maar we verwachten dat zowel bouwpromotoren als het gemeentebestuur respect opbrengen voor het historisch erfgoed in onze gemeente. Sociale bouwmaatschappij Vivendo doet dit wel in Brugge, maar blijkbaar kon dit niet in Oedelem. We betreuren dat de gemeente, samen met het SAK, de afgelopen jaren de bevolking hierover misleid heeft via verkeerde informatie en nepenquêtes.

In zijn antwoord weerlegt de Minister nu alle verzinsels van de gemeente. 1 citaat: Huis Maes draagt niet bij tot de verkeersonveiligheid, zoals de gemeente beweert, het tegendeel is waar: 'de aanwezigheid van het Huis Maes draagt zelfs bij tot de verkeersveiligheid, elders worden straten op een kunstmatige manier versmald om de snelheid te temperen in bewoonde kernen', aldus de Minister. Vivendo wordt nu via een herstelvordering verplicht om het herenhuis te restaureren. Dat levert nog eens 2 extra sociale appartementen op, een goede zaak dus. Jammer dat Vivendo niet de minste moeite gedaan heeft om Huis Maes architecturaal te integreren in haar sociale woningproject.

De 19de eeuwse beschermde woning is onverbrekelijk met  de geschiedenis van Oedelem verbonden: in 1901 richtte Henri Maes er de zuivelfabriek Ste- Marie op. Die zou een grote bloei kennen en zelfs een stukje Belgische geschiedenis schrijven door deel te worden van Comelco, toen het grootste privézuivelbedrijf van ons land.

In haar 'Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed' wijdt de Vlaamse overheid trouwens 2 volle bladzijden aan het historisch pand. De definitieve bescherming is dus meer dan terecht!

Ignace Tousseyn (Voorzitter) in de Groen Krant lente 2010