Beernems energieplan zet mes in het energieverbruik

20 Oktober 2022

Beernems energieplan zet mes in het energieverbruik

Door de ongeziene stijging van de prijzen voor gas en elektriciteit schakelt ook Beernem een versnelling hoger om nog sterker te snoeien in de energiefactuur. “We zetten in het verleden al heel wat stappen om het energieverbruik in onze gemeente te doen dalen ”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V) namens het gemeentebestuur. “Zo doven we al enkele jaren ’s nachts de openbare verlichting en zijn we volop bezig met het overschakelen op ledverlichting. “ Ook het gemeentepersoneel is al een hele tijd gesensibiliseerd rond energiezuinigheid, waardoor iedereen oog heeft voor bv. sluipverbruik en het uitschakelen van overbodige verlichting.  Maar nu heeft het bestuur ook een doordacht en dynamisch energieplan goedgekeurd. Dynamisch omdat het plan aangepast kan worden, rekening houdend met een al of niet strenge winter. Samengevat zet het bestuur verder in op het knippen in het verbruik van de 2 grootste energieslurpers, nl. de gemeentelijke gebouwen en de openbare verlichting.    

“De gemeente bekijkt gebouw per gebouw hoe de energiebesparing gemaximaliseerd kan worden. Dat kan door de thermostaat op 19° te zetten (behalve in de kinderdagopvang), de verwarmingsinstallatie op punt te stellen, de lampen te vervangen door ledverlichting of zelfs door bepaalde gebouwen in de winter tijdelijk niet meer te gebruiken”, aldus milieuschepen Jan Vanassche (Groen). Alle technische installaties van de gemeente zijn al geoptimaliseerd. Naast het plaatsen van thermostatische kranen met kloksturing zijn ook de thermostaten preciezer afgesteld.

Er worden ook digitale meters geplaatst die nauwkeuriger het energieverbruik bijhouden. Bovendien heeft de gemeente recent enkele energieverslindende verwarmingsketels vernieuwd. Hiervoor werd een budget van 15.000 € uitgetrokken.

Wat de openbare verlichting betreft, is de gemeente op de goede weg: momenteel is 33% van de straatverlichting al vervangen door ledlampen. En voortaan wordt de openbare verlichting iets langer gedoofd, namelijk van 23u tot 5 uur. “Behalve op vrijdag en zaterdag, zodat wie zich in het uitgaansleven stort, een film meepikt of een gezellige avond bij vrienden of op restaurant doorbrengt, in de vroege uurtjes toch nog de weg naar huis terugvindt”, aldus schepen van Openbare Werken Claudio Saelens (CD&V). Ook de monumentenverlichting gaat uit. Vanzelfsprekend blijft het licht branden aan enkele gevaarlijke kruispunten en langs de gewestwegen.

Daarnaast zal het gemeentebestuur ‘s winters het geleidelijk dimmen van de ledverlichting vanaf 22u. uittesten in samenwerking met Fluvius.  Ook hier hangt een besparing - letterlijk - in de lucht. Er wordt ook gekeken naar de kerstverlichting: enkel die met ledverlichting zal opgehangen worden en wellicht zal het allemaal iets minder zijn.   

Ten slotte worden de verenigingen en sportclubs ook aangespoord om energiezuinig te zijn. Aan Farys heeft de gemeente gevraagd om zelf energiebesparende maatregelen voor te leggen voor de sportinfrastructuur die ze beheert.

Het zijn uitzonderlijke tijden: iedereen zowel de burger als de gemeente moeten de energierekeningen doen dalen. De gemeente wil hierin het voortouw nemen. Dat komt niet enkel de gemeentekas, maar ook de inwoners en last but not least het klimaat ten goede.

“Dit belet geenszins dat Beernem een bruisende gemeente blijft, want het bestuur geeft bv. een cheque van 100 euro als financiële stimulans voor wie een buurtfeest, speelstraat, enz. op touw zet”, zo klinkt het nog.