Beernems bomenbeheerplan moet toekomst 10.000 bomen veilig stellen.

15 September 2023

Beernems bomenbeheerplan moet toekomst 10.000 bomen veilig stellen.

"Met dit bomenbeheerplan willen we de verzorging van ruim 10. 000 bomen planmatig aanpakken, zodat deze optimaal kunnen groeien”

De kogel is door de kerk. Vandaag keurde de gemeenteraad het Beernems bomenbeheerplan goed.

“Bomen zijn in deze tijden van snelle klimaatopwarming hard nodig. Met dit bomenbeheerplan willen we de verzorging van onze bomen planmatig aanpakken, zodat deze optimaal kunnen groeien”, zegt milieuschepen Jan Vanassche (Groen). “Daarnaast koesteren we de ambitie om het bomenbestand in onze gemeente uit te breiden. Maar uiteraard niet lukraak; we willen de juiste boom op de juiste plaats zetten, vandaar dit beheerplan.”

Het zorgplan voor de bomen werd opgemaakt door het Regionaal Landschap Westhoek (RLW). Hierbij werden zowel de burgers met een tuin als de landbouwers betrokken. Particulieren kregen info over ‘De juiste boom in de juiste tuin’. En konden ook een gratis boom krijgen. “Bij landbouwers vestigden we de aandacht op weidebomen die voor schaduw zorgen voor de dieren, wat een mooie match oplevert tussen dierenwelzijn en landschapszorg”, verduidelijkt schepen Vanassche.

Het beheerplan bevat ook een inventaris van de bomen in beheer van de gemeente, zowel de bomen langs de gemeentelijke wegen, als op pleinen en in groenzones op publiek domein. Bomen langs gewestwegen, in privétuinen, in houtkanten, parken, speelbossen of kleinere bosjes werden niet geïnventariseerd, behalve die bomen die een specifiek beheer nodig hebben in het kader van veiligheid en doorgang. “Zo komen we aan een totaal van ruim 10.000 bomen”, vertelt Jan Vanassche.

Naar spreiding van soorten toe mag het bomenbestand in Beernem als gezond beschouwd worden. De streekeigen zomereik komt het meeste (40%) voor.  De zomereik is de meest bezochte boomsoort door insecten, vogels en zoogdieren en is bijgevolg weerbaarder tegen mogelijke aantastingen. Op de tweede plaats komt de beuk (13%).

“Het beheerplan dat nu op tafel ligt, is geen eindpunt, integendeel”, verduidelijkt Jan Vanassche. “Het moet geregeld een update krijgen en natuurlijk ook planmatig uitgevoerd worden. “ Daarom zal de gemeente de komende jaren een beroep doen op een bomenplanner van het Regionaal Landschap Houtland en Polders.

“ De klimaatopwarming zorgt voor grote uitdagingen. We denken dat we met dit beheerplan de toekomst van onze bomen veilig kunnen stellen”, besluit Jan Vanassche. “En voor de uitvoering kunnen we rekenen op onze fantastische groendienst.”