Beernem verhoogt klimaatinspanningen door ondertekening Lokaal Energie-en Klimaatpact (2021- 2030)

11 Oktober 2021

Beernem verhoogt klimaatinspanningen door ondertekening Lokaal Energie-en Klimaatpact (2021- 2030)

Op de gemeenteraad van 21 oktober ligt de toetreding van Beernem tot het Lokaal Energie- en klimaatpact op tafel. Met dit pact engageren Beernem en Vlaanderen zich om samen te werken rond het klimaat in de gemeente. Tegen 2030 moeten een aantal klimaatdoelen behaald zijn.

Milieuschepen Jan Vanassche: “Beernem neemt al sinds het Burgemeestersconvenant van 2012 maatregelen tegen de klimaatopwarming. De toetreding tot het pact laat ons toe om nog een versnelling hoger schakelen. We krijgen immers financiële en inhoudelijke ondersteuning van Vlaanderen om onze gemeente klimaatrobuuster te maken.”

Het pact sluit nauw aan bij het huidige klimaatbeleid van Beernem. Zo bevat het een aantal bindende doelen waar de gemeente nu al mee bezig is: de uitwerking van de klimaatmaatregelen in het Burgemeestersconvenant 2030 en de verledding van de openbare verlichting zijn er enkele van.

“Met de Vlaamse centen kunnen we nog meer inzetten op energiebesparing en de vermindering van de CO2-uitstoot in onze openbare gebouwen, naast het planten van bomen en hagen, het ontharden van het openbaar domein, het aanleggen van fietspaden, het stimuleren van collectieve renovaties, enz. “ legt Jan Vanassche uit. “De klimaatopwarming vormt de grootste bedreiging voor de wereld. Ook een kleine gemeente als Beernem kan zijn steentje bijdragen. Dit Lokaal Energie-en Klimaatpact komt er dus niet te vroeg.”