Beernem ondertekent charter ‘Generatie Rookvrij’ en engageert zich om kinderen en jongeren te beschermen tegen tabaksrook.

23 April 2021

Beernem ondertekent charter ‘Generatie Rookvrij’ en engageert zich om kinderen en jongeren te beschermen tegen tabaksrook.

Ondanks alle mogelijke campagnes blijft 1 op de 5 Belgen roken. Daarvan sterven elke dag 40 mensen aan de gevolgen van tabaksgebruik. Ook beginnen in ons land elke week  honderden kinderen en jongeren te roken. “Hoog tijd dat onze gemeente een tandje bijsteekt om de jongere generatie te beschermen en te sensibiliseren”, steekt schepen van Jeugd Ruben Strobbe (CD&V) van wal.  “Daarom ondertekenen we dit charter en nemen we een hele reeks maatregelen.”

Generatie Rookvrij is een brede beweging van burgers en organisaties waaronder Kom Op Tegen Kanker en de Stichting Tegen Kanker die de krachten bundelt om kinderen te beschermen tegen tabaksrook, zodat rookvrij opgroeien vanzelfsprekend wordt en niet-roken de norm.

Schepen Ruben Strobbe: “Zien roken, doet roken en dat moeten we doorbreken. De gemeente wil hier, samen met het OCMW, werk van maken.”

Schepen van Sociale Zaken & Volksgezondheid Vicky Reynaert (Vooruit) bevestigt dit. “ We hebben een stappenplan opgemaakt, waarbij we geleidelijk aan plaatsen rookvrij maken en tegelijkertijd via sensibilisering aan een draagvlak werken. “

Eerst komen de scholen aan bod, dan de plaatsen voor Buitenschoolse Kinderopvang (BKO’s), daarna de speelterreinen, de sportaccommodaties en ten slotte de jeugdverenigingen.

“We zetten op deze locaties niet enkel de nodige infoborden, maar gaan ook vooraf in gesprek met alle betrokkenen (schooldirecties, oudercomités, sportverenigingen, jeugdbewegingen, enz.) om hen mee te trekken in ons verhaal. Zo kunnen ze er mee voor zorgen dat kinderen en jongeren niet vroegtijdig in aanraking komen met tabak.”

Het voorstel voor de ondertekening kwam van gemeenteraadslid Roos Lambrecht (Groen) toen ze nog in de oppositie zat. Ze wees het gemeentebestuur toen op het bestaan van het charter en pleitte ervoor om alvast op elk speelplein en sportveld een bord te plaatsen met de oproep om niet te roken. “De luchtwegen van kinderen zijn heel gevoelig voor de schadelijke effecten van tabaksrook”, zei Roos in haar tussenkomst. “We moeten als gemeente een stap verder durven zetten en plekken waar veel kinderen komen rookvrij maken. Dit charter kan als leidraad dienen.“

Door het ondertekenen van het charter ‘Generatie Rookvrij’ onderschrijft Beernem de missie, de visie, de doelstellingen en de aanpak van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving. De gemeente doet dit in samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Brugge- Oostende, een onderdeel van het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat lokale organisaties ondersteunt om een gezonde levensstijl te promoten.