Beernem, gemeente voor kinderen?

20 Oktober 2010

Ik ben mama van twee kids (8 en 11 jaar) en onderwijzeres. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich kunnen uitleven. Kinderen en jongeren moeten ook de kans krijgen om zich creatief te ontplooien. Maar is onze gemeente wel kindvriendelijk? Nu steeds meer jonge gezinnen in onze gemeente komen wonen, wordt deze vraag des te belangrijker.  Een speelvriendelijke gemeente?Ravotten en spelen horen bij het opgroeien. Helaas vindt het jonge geweld steeds minder plaats hiervoor. De nieuwe verkavelingen zorgen voor een groeiend aantal jonge gezinnen, maar bouwondernemingen willen hun winst gaaf houden en beknibbelen ook op de tuinoppervlakte. De gemeente grijpt niet in. Zo rest er nog weinig speelruimte voor de kinderen. Ook openbare speelruimte (zoals speelpleinen en speelbossen) is in onze gemeente erg schaars. Dat is een slechte zaak voor de ontwikkeling van de jongste inwoners. Zeker voor hen die kampen met een hyperactiviteit- of concentratiestoornis is spelen een must. Daarom is het vijf voor twaalf om gehoor te geven aan de (onhoorbare?) stem van kinderen. Dit kan o.a. door betaalbare sportkampen te organiseren én door voldoende speelruimte te voorzien.

Een creatieve gemeente?

Kinderen en jongeren moeten ook kansen krijgen om zich creatief te ontplooien. Muziek spelen en dansen kan al in onze gemeente. Om te kunnen tekenen moet de jeugd echter nog steeds buiten de gemeente. Waarom richt Beernem geen eigen tekenacademie op? Dan zouden de jongsten hun creatieve ei dicht bij huis kwijt kunnen. En wordt Beernem een beetje kindvriendelijker.

Roos Lambrecht in de Groen Krant herfst 2010