Beernem bindt strijd aan tegen Aziatische hoornaar

28 April 2023

Beernem bindt strijd aan tegen Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar, een exotische wesp die sinds 2017 in Vlaanderen voorkomt en een grote bedreiging betekent voor honingbijen en andere insecten, duikt sedert enkele jaren ook op in Beernem. 

“Onze medewerkers hebben intussen een opleiding gevolgd en samen met de Bijenwerkgroep zijn we paraat om deze invasieve soort aan te pakken”, zegt milieuschepen Jan Vanassche.

Nu het lente wordt en de bijen weer actief worden, houden veel imkers hun hart vast. “Hele bijenpopulaties gingen al ten onder aan pesticiden en de varroamijt, nu komt daar elk jaar nog eens de plaag van de Aziatische hoornaar erbovenop”, aldus imker Pieter Baetens uit de Legeweg. Op de gemeenteraad van april lichtte milieuschepen Jan Vanassche (Groen) de aanpak in Beernem toe.

“Nu is het ideale moment om de wespen te verdelgen. De koninginnen ontwaken uit hun winterslaap en gaan er op uit om een nest te maken. Elke koningin die we nu vangen, is dan ook een nest minder in de zomer,” aldus Jan.

De gemeentediensten hebben zich alvast goed voorbereid. Zo hebben de medewerkers van de groendienst een opleiding gevolgd aan het Vlaams Bijeninstituut om de wespen en hun nesten te herkennen en te verdelgen. Via de gemeentelijke infokanalen kregen ook de inwoners informatie over hoe ze de exotische wesp kunnen herkennen en hoe ze dan moeten handelen.

“En met de Bijenwerkgroep bekijken we hoe we met hulp van vrijwilligers vallen kunnen uitzetten in de gemeente”, zegt Jan Vanassche.

Hoe dan ook is het in de komende periode alle hens aan dek. Het is dan ook erg jammer dat er vanuit de Vlaamse overheid hierover totaal geen sense of urgency is.

De voorbije twee jaren deed het Vlaams Bijeninstituut, een vzw, de opvolging van de Aziatische hoornaar in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Departement Landbouw en Visserij. “In 2022 liep deze samenwerking af en tot vandaag blijft het koffiedik kijken hoe de Aziatische hoornaar aangepakt zal worden", klinkt het bij het VBI. “Een beheersovereenkomst blijft uit en we weten nog steeds niet wanneer de vernietiging van nesten weer wordt opgestart."

“Hoe dan ook, in Beernem bereiden onze diensten zich goed voor en zullen de medewerkers klaar staan om deze invasieve en agressieve soort te bestrijden”, maakt schepen Jan zich sterk.