Beernem als SAVE gemeente

26 April 2018

Beernem als SAVE gemeente

Groen Beernem wil dat gemeente een SAVE-gemeente wordt. De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen zorgt niet enkel voor de begeleiding van ouders die een kind verloren hebben in het verkeer, maar wil gemeenten ondersteunen om verkeersveiliger te worden. Hiertoe heeft de vzw een SAVE-charter opgemaakt. Gemeenten die dit charter ondertekenen, engageren zich om een actieplan op te maken om het aantal ongevallen op hun grondgebied te verminderen. Slaagt de gemeente erin om het actieplan uit te voeren, dan krijgt ze de titel van SAVE-gemeente. SAVE staat hierbij voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Groen Beernem wil dan ook dat de gemeente een SAVE-gemeente wordt. Volgens de recentste statistieken, die dateren van 2016, gebeurden er in Beernem 76 ongevallen. Hierbij vielen 68 lichtgewonden, 7 zwaargewonden en 1 dode. Cijfers die aantonen dat de verkeersveiligheid in onze gemeente veel beter kan. De vzw Verongelukte Ouders wil gemeenten helpen om de ongevallencijfers naar beneden te halen. Het SAVE-charter dat hierbij de leidraad is, omvat zeven doelstellingen die de verkeersveiligheid binnen een gemeente kunnen bevorderen. Door de ondertekening van het charter gaat een gemeente het engagement aan deze algemene doelstellingen via concrete acties na te streven. SAVE-coördinator helpt actieplan op te stellen Na de officiële ondertekening van het SAVE-charter helpt de SAVE-coördinator van de vzw OVK om een inventaris te maken van de reeds bestaande initiatieven in de gemeente in functie van de knelpunten. Aan de hand van deze inventaris maakt de gemeente een actieplan verkeersveiligheid op. Het is de bedoeling tot een coherent plan te komen dat duidelijk weergeeft dat de gemeente een extra inspanning doet op vlak van verkeersveiligheid. De acties die hierin worden beschreven, zijn nieuwe acties die zo nauw mogelijk aansluiten bij de reeds bestaande initiatieven. Nadat het actieplan is opgesteld en goedgekeurd (college, gemeenteraad en stuurgroep), kan de gemeente aan de slag. De gemeente krijgt (ongeveer) een jaar de tijd om het SAVE-actieplan uit te voeren. Na dit SAVE-jaar volgt een evaluatie. Bij een positieve beoordeling ontvangt de gemeente het SAVE-label. Dit label geeft aan dat de gemeente een actieve bijdrage levert aan de verbetering van de verkeersveiligheid. De verwachting van OVK is dat de betrokken gemeente jaarlijks het SAVE-engagement vernieuwt. In dit hele proces krijgt de gemeente ondersteuning van de SAVE-coördinator van de vzw OVK. Deze persoon staat te allen tijde ter beschikking om de gemeente te begeleiden in het project. Voor Beernem kost deelname €157 per jaar. Aan de deelnemende gemeente wordt een bijdrage gevraagd van 0,01 € (één eurocent) per inwoner, per actiejaar met een minimum van €100. Dit zou voor Beernem op het luttele bedrag van 157 euro komen. Deze jaarlijkse financiële bijdrage is een bijkomende uiting van het engagement van de gemeente. De financiering van het project komt hoofdzakelijk van de Vlaamse overheid en uit de eigen werkingsmiddelen van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Als de gemeente het aantal ongevallen op haar grondgebied wil verminderen en ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid verhoogt, dan ondertekent ze onverwijld dit SAVE-charter.