Bange blanke man maakt inwoners nog banger

07 Oktober 2017

?? Francken kwam spreken in Beernem: samengevat: bange blanke man maakte inwoners nog banger. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie kwam donderdagavond op uitnodiging van de plaatselijke N-VA-afdeling naar het OC afgezakt om nog eens zijn populistisch discours af te steken over migranten en vluchtelingen.

Groen en sp.a wachtten hem geduldig aan de ingang van het OC op met een spandoek met daarop de tekst: 'Neen aan dit crimineel vluchtelingenbeleid', maar hij durfde de confrontatie niet aan en glipte langs de artiesteningang binnen waar 5 (!) politieagenten opgetrommeld waren om de man te beschermen. Ook de confrontatie en het debat met het publiek durfde hij niet aan: wat aangekondigd was als een gespreksavond, mondde uit in een monoloog waarna slechts 6 mensen een vraag mochten stellen. En op het antwoord van de staatssecretaris mochten de 6 vraagstellers  ?  ?   ? ?zelfs geen repliek meer geven?.

Terwijl elders in West-Vlaanderen de Eerste Wereldoorlog herdacht wordt ? oorzaak van een ongeziene stroom van Vlamingen die naar Frankrijk vluchtten - linkte de staatssecretaris in zijn betoog over (of liever tegen) migratie uitdrukkelijk aan terrorisme. De uiteenzetting van de staatssecretaris was één en al demagogie.  Zo haalde hij aan dat er terroristen waren die vroeger via de asielprocedure hier in België zijn binnen geraakt. Hij geeft geen voorbeeld, maar minutenlang is de foto van één van de bekendste terroristen uit België op het scherm geprojecteerd, 2 verschillende foto's van terrorist Salah Abdeslam, eigenlijk iemand die in België geboren werd en in Molenbeek opgroeide.

Francken overdrijft de problemen in het asielbeleid en bejubelt ten onrechte zijn aanpak,  beloond met handgeklap van zijn supporters. Zo oordeelde de staatssecretaris o.a. dat de asielzoekers moeten gestopt worden aan de kusten van Noord Afrika tot Turkije. Hij vond ook dat Rusland een voorbeeld is van een land dat zich goed verdedigt en Europa zou zich hieraan moeten spiegelen.

De boodschap was duidelijk: vluchtelingen en migranten zijn één pot nat, het zijn verholen terroristen en ze zijn hier niet welkom.  Het aanwezige publiek slikte het als koek.  Missie volbracht!

Groen en sp.a protesteerden tegen de komst van deze populistische politicus die mee surft op de angst van veel mensen voor vreemdelingen en zo ook volledig in de voetsporen treedt van Vlaams Belang.

We zijn tegen het beleid en de stijl van deze controversiële figuur, van wie één van de recentste beleidsdaden erin bestond om mensen op de vlucht  te laten identificeren door een delegatie van het misdadig regime van de Soedanese president Omar Al Bashir (die vervolgd wordt door het Internationaal Strafhof in Den Haag omwille van genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid) waarvoor die mensen precies op de vlucht zijn, waarbij artikel 33 van de Conventie van Genève geschonden werd.

Maar in het algemeen heeft de staatssecretaris (en bij uitbreiding ons land) geen moeite met het samenwerken met bedenkelijke regimes zoals Saoedie-Arabië, Libië, Azerbeidjan, enz. om migranten met geweld tegen te houden. En zijn partijgenoot, minister-president Geert Bourgeois, keurde vorig jaar nog een wapenlevering goed aan Saoedie-Arabië, een land dat beschouwd wordt als de bakermat van het internationaal terrorisme?

Groen en sp.a willen een humaan migratiebeleid dat mensen op de vlucht niet wegzet als criminelen of profiteurs, maar respect en begrip opbrengt voor de oorzaken (oorlog, armoede, politieke vervolging, klimaatopwarming, enz.) van de vluchtelingenstroom. We vinden dat elke vluchteling recht heeft op een correcte en menswaardige behandeling. Uit bevragingen blijkt dat hiervoor een breed draagvlak bestaat in Vlaanderen, ook in Beernem.