Afbraak huis Maes: Groen! Beernem reageert op nepenquête SAK

11 Juni 2007

Het SAK (Studie-en Aktiecomité) doet weer haar uiterste best om vooral de slippendrager te zijn van het Schepencollege en spant nu toch wel de kroon door ook de financiële belangen van de bouwmaatschappij Interbrugse te verdedigen. Daartoe heeft ze een brief verspreid in sommige straten van Oedelem waarin ze aan de inwoners vraagt of ze voor of tegen de afbraak van Huis Maes zijn. Er wordt geen verdere situering gegeven, maar in de inleiding klinkt het al dat de bouw van de 32 appartementen op de site 'een schitterend initiatief 'is. Tja, wij vinden dit toch niet zo' n denderend idee: we zijn zeker voorstander van de bouw van sociale woningen in onze gemeente, maar we hebben altijd al gezegd dat de Oude Melkerij langsheen de Bruggestraat zeker niet de geschikte locatie is hiervoor. En we hebben nog andere bedenkingen. Die hebben we in een eigen brief gezet die we aan de inwoners van de Bruggestraat en omliggende straten zullen bezorgen.(foto door