Actie Verkeersveiligheid

09 Mei 2007

Al lange tijd ijvert Groen!-Beernem voor meer verkeersveiligheid langsheen de schoolroutes en aan de Beernemse scholen. We voerden in het verleden al actie aan de gemeenteschool en we blijven steeds weer onze klachten herhalen over het uitblijven van de nodige maatregelen vanuit het gemeentebestuur om de schoolgaande kinderen een veiliger fietsroute te garanderen. Herman 'de politieman' die van ons nog onlangs de Groene Pluim kreeg voor zijn tomeloze inzet voor meer verkeersveiligheid, organiseerde op woensdag 9 mei een actie met medewerking van de leerlingen en leerkrachten van zowel de gemeenteschool als de Vrije Basisschool Ter Bunen om te wijzen op het gevaarlijke verkeer langsheen de Bruggestraat en Knesselarestraat, waarlangs beide scholen gelegen zijn. De kinderen vormden samen met hun leerkrachten en talrijke volwassenen een levende ketting tussen beide scholen. Ook Groen! was uiteraard van de partij. Groen!-Beernem steunt uiteraard ten volle de actie van 'Herman de politieman' om een menselijke ketting te vormen tussen de gemeenteschool en de Vrije Basisschool Ter Bunen in Oedelem. Al lang dringt Groen! aan op het verkeersveiliger maken van deze belangrijke, maar gevaarlijke schoolroute in de Bruggestraat en Knesselarestraat. In het verleden hebben we o.a. al actie gevoerd aan de gemeenteschool, waar de gemeente toch de verantwoordelijkheid over heeft, om een veiliger schoolomgeving te eisen. Ook hekelden we de absurde invoering van de zone 30 aan de scholen in Oedelem: hoewel de gemeenteschool en Ter Bunen op nauwelijks enkele kilometers van elkaar liggen, heeft men er toch niet voor gekozen om de hele schoolroute zone 30 te maken.

Het meest godgeklaagd vinden we de situatie aan de Oedelemse markt, waarbij de gevaarlijke kruispunten buiten de 30 km- beperking vallen en dit in tegenspraak met wat op de gemeenteraad toen beslist werd.

We blijven erbij dat voor het vorige gemeentebestuur de verkeersveiligheid van kinderen geen prioriteit was. Waarom staan er anders nog geen Octopuspalen of andere visuele merktekens aan beide scholen?

We verwijzen daarbij ook naar de heraanleg van de Creytensstraat die langs de achterkant van Ter Bunen loopt en die volgens de plannen verkeersluw zou gemaakt worden. Daar kwam echter niks van in huis, zodat ook langs deze straat kinderen niet op een veilige manier naar school of naar huis kunnen fietsen. Ook het zebrapad ter hoogte van het kruispunt van de Bruggestraat met de Meulestraat blijft ons een doorn in het oog: nog steeds kunnen kinderen er niet op een veilige manier het zebrapad oversteken, omdat het zebrapad onderbroken wordt door een middenberm die overrijdbaar is. Ook hier vroegen we dat er paaltjes zouden geplaatst worden om de kinderen te beschermen, maar opnieuw zonder resultaat.

Intussen is een nieuwe bewindsploeg aangetreden en we hopen dat het nieuwe schepencollege nu eindelijk knopen zal doorhakken. Ze vindt daarvoor genoeg inspiratie in het gemeentelijk mobiliteitsplan waarin letterlijk te lezen staat: "Er wordt systematisch gewerkt aan een veiliger schoolomgeving en veiliger schoolroutes, meer bepaald voor voetgangers en fietsers. De knelpunten worden weggewerkt." (blz.2)

Actie Oedelem Markt

Groen! wil o.a. dat er langs de hele schoolroute tussen de gemeenteschool en Ter Bunen een 30km-beperking wordt ingevoerd, dat ook de markt meegenomen wordt in de zone 30 en dat beide schoolomgevingen heringericht worden (Octopuspaal, betere verlichting aan het zebrapad, gekleurd asfalt, parkeerverbod in de buurt van het zebrapad, enz). Ten slotte moet er nagegaan worden hoe kinderen op een veiliger manier van en naar school kunnen fietsen.

In het gemeentelijk mobiliteitsplan staat trouwens ook de heraanleg van de Oedelemse markt op het programma (tegen 2010). Ook hierbij vragen we dat de gemeente rekening houdt met de schoolgaande fietsers en eindelijk een degelijke, overdekte fietsenstalling voorziet in plaats van de kramikkige fietsenrekken die er nu al jarenlang staan.