Aandacht voor de plaatselijke winkelier en ondernemer

08 Juli 2012

Groen trekt met soepkar door Oostveld      Op zaterdag 14 juli trokken  en

KellyJan tussen 10 en 12u 's in de voormiddag met de biosoepkar door de Tinhoutstraat in Beernem, waar, zoals geweten, buurtwinkels zo goed als uitgestorven zijn. Op een ludieke manier vragen we zo de aandacht voor onze oplossingen om het lokaal winkelen te stimuleren. Want lokaal winkelen is slim en duurzaam winkelen. De lokale winkelier moet opnieuw de 'local hero' worden.

Groen wil een commercieel- strategisch plan waarin de gemeente een algemene visie ontwikkelt over het handelsbeleid binnen de gemeente. Zo'n plan bevat ook een arsenaal aan stimulerende maatregelen om de lokale handel aan te moedigen.

We willen een starterspremie voor bakkers, slagers, kruideniers, ? die zich vestigen op plaatsen waar kleinhandel niet meer aanwezig is. Ook willen we vestigingssubsidies geven om startende buurtwinkels te ondersteunen in wegkwijnende winkelstraten en kleine dorpskernen.

Daarnaast willen we in plaatsen waar er nauwelijks nog winkels zijn (Oostveld bv) of in erg afgelegen gebieden dienstverlening aan huis (bv. de melkronde, soepronde, mobiele fietsenmaker, ?) aanmoedigen.

Naast een resem andere maatregelen zoals o.a. administratieve vereenvoudiging, één ondernemersloket, een online databank van beschikbare handelsgronden en ?gebouwen moet een aangepaste belasting die rekening houdt met de kleine zelfstandigen de kers opde taart zijn van een ondernemersvriendelijk klimaat in onze gemeente.

Meer informatie over dit programma punt.

Meer foto's op Flickr.