Aïsha, Bart, Aram en Lies

09 Oktober 2012

Voor Groen maakt iedereen die hier woont, deel uit van de samenleving. Een verdraagzaam Beernem komt er echter niet zomaar. Daarvoor moet de gemeente uit haar zetel komen. Groen heeft alvast een plan klaar. Jong, oud, blank of zwart, hetero of holebi, valide of invalide, in een verdraagzame gemeente is iedereen evenwaardig. Ook in Beernem wordt de verscheidenheid steeds groter. Die diversiteit vindt Groen een rijkdom voor de gemeente. Nieuwe inwoners brengen immers nieuwe ideeën en ervaringen mee die verrijkend zijn voor alle Beernemnaars. En die rijkdom moeten we aanboren. Daarom wil Groen dat de gemeente, samen met de lokale verenigingen, initiatieven organiseert en ondersteunt die mensen kansen geeft om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. Zoals De Dag van de Buren bv. of een wijkfeest.Want afkomst, kleur, religie, sekse of handicap kunnen niet verhullen dat mensen eigenlijk allemaal hetzelfde willen: met iedereen goed overeenkomen en een gelukkig leven leiden.

Door met elkaar kennis te maken, door samen te feesten, zullen mensen, hoe verscheiden ook, verdraagzamer zijn ten opzichte van mekaar én er bovendien trots op zijn dat ze Beernemnaar zijn.

Ook solidariteit vindt Groen belangrijk. De vluchtelingen die hier terechtkomen omwille van oorlog of armoede in hun land, verdienen een menselijke opvang.

Groen wil 0,7% van de middelen investeren in ontwikkelingshulp en dit tegen 2020. Zo geven we de mensen in de ontwikkelingslanden ook een toekomst in hun eigen land. Ten slotte moet Beernem blijven kiezen voor Fair Trade, deelnemen aan de 'Schone Kleren campagne' en haar spaarcenten ethisch beleggen.

Lut Depauw in najaarsfolder 2012