Verkeersveiligheid

Ook in Beernem zorgt het toenemende autoverkeer voor groeiende files en luchtvervuiling. Fietsers en voetgangers komen steeds meer in de verdrukking. De opeenvolgende mobiliteitsplannen van de huidige coalitie zijn dan ook een slag in het water omdat de gemeente het STOP-principe (eerst Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas Personenwagens) niet naleeft. Sp.a-GROEN wil dit beter aanpakken.

Verkeersveiligheid kwam als absolute prioriteit naar voor in de enquête "Hart voor Beernem".

Onze belangrijkste actiepunten zijn:

  • We zorgen voor écht veilige fiets- en schoolroutes;
  • We breiden het fietspadennet verder uit en voorzien nieuwe fietspaden waar het nodig is met slimme led-verlichting;
  • Waar er geen gescheiden fietspaden liggen, verlagen we de snelheid van 70 km naar 50 of 30 km/u;
  • We voeren versneld fietsstraten in;
  • We zetten in op kwalitatieve fietsstallingen in de publieke ruimte;
  • We moedigen fietsstallingen en fietsvoorzieningen aan handelszaken aan;
  • We zorgen voor oplaadpunten voor elektrische fietsen;
  • We werken verder aan het openstellen van trage wegen.
  • We werken ook aan betere en beter onderhouden voetpaden. Goede voetpaden zijn voor iedereen, maar vooral voor minder mobiele mensen en senioren heel belangrijk.

Meer informatie vind je op de sp.a - GROEN website

Lees verder