Pas in 2030 veilige schoolomgevingen?!

14 November 2017

?Na een jarenlang, hardnekkig "njet" komen er nu toch Octopuspalen aan de Beernemse scholen. Onze eis wordt eindelijk werkelijkheid. Maar wordt het nu veiliger aan de schoolpoort? Octopuspalen alleen volstaan niet. Waar blijven de fiets- en schoolstraten?  De gemeente geeft alvast het slechte voorbeeld. Als antwoord op het drukke autoverkeer bij het begin en einde van de school, legt ze kiss-andridezones aan. Een achterhaalde maatregel die er net voor zorgt dat ouders die hun kind naar school brengen, dit met de auto blijven doen. Ze krijgen de belofte dat ze gemakkelijker een parkeerplaats vinden. Wie met de fiets komt, is alweer de dupe. Zo blijft de vicieuze cirkel bestaan. Zolang de weg naar school niet veilig is, blijven ouders met hun kroost in hun wagen zitten.

FIETSER ECHT KONING

Groen wil fiets- en schoolstraten aanleggen. In een fietsstraat is de fietser écht koning. Chauffeurs mogen de fietser niet inhalen. Zo geraken ouders en hun kind veilig met de fiets tot aan de schoolpoort. Ook schoolstraten dragen bij tot de veiligheid van kinderen, jongeren en hun ouders. Want tijdens het begin en het einde van de school wordt de straat tijdelijk afgesloten voor het autoverkeer.

PAS VEILIG IN 2030?!

De gemeente hanteert 2030 als streefdatum voor veilige schoolomgevingen. En dan nog als er hiervoor budget is. Groen wil hier natuurlijk meteen werk van maken en voldoende geld voorzien. Op veiligheid van kinderen bespaar je niet.!