Dankzij Groen! integrale verslagen van de gemeenteraad voortaan op de webstek van Beernem

26 Juli 2009

Op de gemeenteraad van 26 mei 2009 vroeg Groen!-gemeenteraadslid voor de 2de maal om de verslagen van de gemeenteraad volledig op de webstek van de gemeente te zetten. De vorige keer beloofde de burgemeester om dit te doen van zodra de gemeente een communicatieambtenaar had aangesteld. Maar zelfs toen die communicatieambtenaar (Els Declerck) al een tijdje aangesteld was, veranderde er niks. Vandaar dat we deze vraag herhaalden. Sonia Hoedt

Elke burger heeft immers het recht om goed geïnformeerd te worden over de beslissingen die genomen worden en dat kan pas echt op een degelijke manier via publicatie van de volledige verslagen van de gemeenteraden. Ook vragen we dat de inhoud van de tussenkomsten van de gemeenteraadsleden beknopt zou weergegeven worden in de verslagen. Nu staat er enkele ' na gehoord te hebben de tussenkomst van gemeenteraadslid X...' zonder dat er over wat er precies gezegd wordt met een woord gerept wordt. Erg jammer, natuurlijk.

Ten slotte vragen we dat wat in Open Blad verschijnt, uitgebreid wordt: een iets uitgebreider verslag van de agendapunten van de gemeenteraad en ook de opname van de vragen en suggesties. De voorzitter van de gemeenteraad stelde daarop voor om dit alles in een speciale commissievergadering te bespreken.

Intussen zijn de eerst integrale verslagen van de recente gemeenteraden op de webstek van de gemeente verschenen. Surf daarvoor naar: www.beernem.be